+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

logo mtakk v3

iti banner

Hírarchívum

Üdvözöljük hírarchívumunkban. Ezen az oldalon hónapokra és évekre lebontva lehet keresni archivált híreink között. Jelenleg 1279 cikk található az archívumban. A hírekben szereplő adatok egyes esetekben elavultak lehetnek, mindössze tájékoztató jellegűek, egy korábbi állapot lenyomatai.
Bibliográfiai osztály
566

Betekintés a digitális bölcsészet világába

Az Akadémiai Kiadó új, Newton almája címmel indított tudományos ismeretterjesztő sorozatának vendége volt 2021. szeptember 27-én Maróthy Szilvia, a BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársa. ... Bővebben...

Reneszánsz osztály
705

Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban ‒ beszámoló a konferenciáról

2021. szeptember 8–11. között 52. alkalommal, Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban (1450‒1760 k.) címmel került sor a régi magyar irodalom kutatóinak éves konferenciájára, am... Bővebben...

Közép- és kelet-európai osztály
871

A Közép- és kelet-európai osztály Minka-projekt című kutatási programja

A BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztálya 2021. október 1-én rendezte meg közép-európai szemináriumsorozatának újabb eseményét, ahol bemutatkozott az osztály Minka-pro... Bővebben...

Közép- és kelet-európai osztály
328

Szlovák műfordítói szeminárium Budapesten

A Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában 2021. szeptember 24–25-én műfordítói szemináriumot rendez Budapesten, amelyen a BTK Irodalomtudományi Intézet három munkatársa, Balogh Mag... Bővebben...

Modern magyar irodalmi osztály
416

Szlovák műfordítói szeminárium Budapesten

A Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában 2021. szeptember 24–25-én műfordítói szemináriumot rendezett Budapesten, amelyen a BTK Irodalomtudományi Intézet három munkatársa, Balogh ... Bővebben...

Előadás, vitaülés
740

A digitális mesterkurzus szeptemberi előadása

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete Digitális módszerek az irodalomtudomány támogatására címmel mesterkurzust tart a korszerű digitális módszerek alkalmazási lehetősége... Bővebben...

Bibliográfiai osztály
512

Takáts Gyula és Tüskés Tibor levelezése 1959–2008

2021. szeptember 8-án rendezték meg a Takáts Gyula és Tüskés Tibor levelezése 1959–2008 című kötet (Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2021) ünnepélyes bemutatóját a Petőfi Irodalmi Múzeumban. ... Bővebben...

Modern magyar irodalmi osztály
419

A HELIKON és a LITERATURA közös lapszámbemutatója

A HELIKON Irodalom- és Kultúratudományi Szemle Genetikus kritika című és a LITERATURA folyóirat Kritikai kiadások (2021/1.) című számainak közös bemutatóját 2021. szeptember 20-án rendezték meg a Kele... Bővebben...

Bibliográfiai osztály
596

Szent Optika – Rab Gusztáv regényének bemutatója Kassán

Rab Gusztáv Szent Optika című regényének ünnepélyes bemutatóját 2021. szeptember 9-én tartották a kassai MaJel Rovás Központban, ahol a megjelenteket Kovács Ágnes, a központ igazgatója köszöntötte. A... Bővebben...

Irodalomelméleti osztály
921

A Szegedy-Maszák Mihály-díj átadása és emlékkötet-bemutató

A BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztályának kuratóriuma és a Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsoport közös rendezvényeként 2021. szeptember 24-én került sor a Szegedy-Masz... Bővebben...

Események
1093

Őszi egyetem – digitális bölcsészet

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete – a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium keretei között – őszi egyetemet hirdet 2021. október 11–15. között. A program során ... Bővebben...

Hírek
935

Kilián István (1933–2021)

Életének 89. évében, 2021. szeptember 8-án meghalt Kilián István irodalomtörténész, iskolateremtő tudós, az MTA doktora, a Miskolci Egyetem emeritus professzora, a Régi Magyar Dráma Kutatócsoport alap... Bővebben...

Galéria
683

Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban ‒ tudományos konferencia (2021. szeptember 8–11.)

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a magyarországi és határon túli egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeivel és a korszak kutatásában érd... Bővebben...

Reneszánsz osztály
1268

Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban ‒ konferencia Budapesten

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a magyarországi és határon túli egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeivel és a korszak kutatásában érd... Bővebben...

XVIII. századi osztály
997

A Hopp Lajos-díj átadása és a XVIII. századi osztály vitaülése

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi osztálya 2021. szeptember 14-én, kedden 15.00 órakor díjátadó ünnepséget és vitaülést tartott:    I. rész ... Bővebben...

Modern magyar irodalmi osztály
954

„Lelkünkre így ül ez a kor” – tudományos konferencia Tatabányán

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Komárom-Esztergom megyei tagozata, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár és az Új Forrás folyóirat 2021. szeptember 10-én „Lelkünkre így ül ez a kor” ... Bővebben...

Irodalomelméleti osztály
498

Az epimodern állapot – nemzetközi műhelykonferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Kortárs közép-európai regény kutatócsoportja és a BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztálya a Budapesti Francia Intézet támogatásával 2021. szepte... Bővebben...

Konferencia
679

Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17–19. század) – nemzetközi konferencia Egerben

  A konferencia programja:  A meghívó letölthető. A konferencia előadásai élő közvetítésben az alábbi felületeken követhetők:  Megnyitó: https://youtu.be/ixqVrnhihzc Bővebben...

Bibliográfia
462

Egyéb közlemények

  1982 „A magyar irodalom kivirágzása”. Olvasó Nép, 4. évf. (1982) Tél, 72–79.  1994 „Aki az északi hegyeken túlról érkezett: Janus Pannonius, a püspök és humanista hadve Bővebben...

Bibliográfia
426

Recenziók

  1971 „Régi magyarországi nyomtatványok 1473–1600. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Käfer István és Kelecsényi Ákos munkája”. Magyar Tudomány, 16. (78.) évf. (1971) 12. sz. 800–802. Bővebben...

Bibliográfia
284

Szócikkek

1994 „Janus Pannonius”. In Új Magyar Irodalmi Lexikon. 2. kötet. Főszerk. Péter László. 896–898. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. A lexikon második kiadásában (2000) az oldalszám: 973–975. Bővebben...

Bibliográfia
197

Lektorált művek

1981 Magángyűjtemények Magyarországon 1551–1721: könyvjegyzékek bibliográfiája, összeállította a József Attila Tudományegyetem I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének diák-munkaközö Bővebben...

Bibliográfia
230

Szerkesztések

1975 Bartoniek Emma, Fejezetek a XVI–XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. Sajtó alá rend. Ritoók Zsigmondné, Budapest: MTA Könyvtár, 1975. 1984 Hortus Musarum: egy irod Bővebben...

Bibliográfia
229

Fordítások

   1980 „Üdvözlet a nyájas olvasónak! (Bornemissza Péter: Tragődia magyar nyelven az Sophocles Elektrájából című színművének utószava)”. Latin nyelvből fordít Bővebben...

Bibliográfia
409

Tanulmányok gyűjteményes kötetekben

1972 „Egy 16. századi vándor literátor: Bartholomaeus Georgievits”. In Szomszédság és közösség: délszláv–magyar irodalmi kapcsolatok, szerkesztette Vujicsics D. Sztoján, 53–70. Budapest: Akadé Bővebben...

Mindenes Gyűjtemény
1621

Miért pusztít a természet? Az 1763-as komáromi földrengés tanulságai

  „Futottak tébolyodott zavarban az utcákon végig szótlanul; egy-egy futó némber hurcolt maga után kezénél fogva valami elkapott gyermeket, kit tán fiának vélt, véres fejű ősz emberek tántorogta Bővebben...

Bibliográfia
337

Tanulmányok időszaki kiadványokban

1968 „Josephus Macarius, ein ungarischer Schüler Melanchthons”. A teljes tanulmány rövid változata: Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 4. évf. (1968) 107–117. A teljes tanulm Bővebben...

Bibliográfia
568

Tanulmánykötetek

  2002 „Nympha super ripam Danubii”: tanulmányok a XV‒XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és Reformáció 28. Budapest: Balassi Kiadó, 2002.   &n Bővebben...

Ritoókné-honlap
496

Biográfia

Ritoókné Szalay Ágnes 1931-ben született. Az egykori Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen, az ELTE-n végezte tanulmányait, 1954-ben szerzett diplomát latin-görög-könyvtár szakon, ezt követőe... Bővebben...

Ritoókné-honlap
1773

Ritoókné Szalay Ágnes honlapja

Biográfia                Bibliográfia       A finom, törékeny alkatú Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes a magyar irodalomtörténetírás nagyassz... Bővebben...