Jankovics József

Kecskeméti Gábor 

Klaniczay Tibor

Pajorin Klára 

Ritoókné Szalay Ágnes

Szörényi László

Tarnai Andor