A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2023. január 31-én vitaülést rendezett, ahol A karthauzi rend Szűz Mária-tiszteletének megjelenítése Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában címmel Bíró Csilla, a Magyarságkutató Intézet Eszmetörténeti Kutatóközpontjának tudományos munkatársa tartott előadást.

rebakucs2023januar
A meghívó letölthető.

A 15. századi magyar származású karthauzi szerzeteshez, Andreas Pannoniushoz kapcsolódó kutatások eddig kevésbé hangsúlyozták karthauzi mivoltát, holott pontos képet róla e nélkül a megközelítés nélkül nem alkothatunk. Az előadás célja az volt, hogy megtörje ezt a tendenciát, és olyan elemeket vonjon be a vizsgálódásokba, mint a karthauzi rend szellemisége, szabályzatgyűjteményei, szertartásai vagy a karthauzi lelkiség sajátosságai – a magány, a csend, a szemlélődés, a szerzetesi cella mint alapvető élettér, a testvéri szeretet, az egyszerűség, a szigorúság és Szűz Mária tisztelete. Ezek közül az előadás kiemelt figyelmet szentelt a karthauzi rend Szűz Mária-tiszteletének, illetve annak, hogy ez miképpen jelenik meg Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában. Maga a kommentár az Énekek éneke mariológiai értelmezését nyújta, továbbá célja Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának védelme. Ezek mellett az előadás azt vizsgálta, hogy milyen szerepet kap Andreas Pannonius írásában a Szűzanya alakja mint a szemlélődés példaképe, külső és belső tulajdonságai, valamint a karthauzi liturgikus gyakorlat állandó eleme, Szűz Mária kis zsolozsmája. 

Az előadásról készült felvétel a következő előadás után lesz elérhető a https://mtabtk.videotorium.hu portálon.