A duisburgi egyetemen működő Centre for Global Cooperation Research kutatóintézet 2022. november 24–25-én Collective Land Rights and Capitalist Economy: 19th–21st Centuriesth–21st Centuries [Kollektív földjogok és kapitalista gazdaság a 19–20. században] címmel nemzetközi workshopot rendezett, amelyen a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Hites Sándor is előadást tartott. 

duisburg konferencia
 
A rendezvény a közös tulajdonban álló anyagi és szellemi javak globális történetével foglalkozott.


Hites Sándor “Ein Gemeingut monopolisieren”. Marx on Land, Wood Theft and World Literature in the 1840s [„Közkincset monopolizálni”: Marx a földről, a falopásról és a világirodalomról az 1840-es években] című előadása azt vizsgálta, hogy Marx világirodalom-fogalma miként kapcsolódott a szerzőnek a falopásról szóló nevezetes cikksorozatában kifejtett köztulajdon-felfogásához.

A rendezvényről további információk a kutatóintézet honlapján érhetők el, ahonnan a konferencia programja is letölthető.