A Kijárat Kiadó gondozásában 2022-ben jelent meg a BTK Irodalomtudományi Intézet Modern magyar irodalmi osztályának tudományos munkatársa, Virágh András kötete, A háló és az olló. Cholnoky László írásstratégiái és publikálási gyakorlata (1900–1929) című monográfia. A kiadó 2023. február 6-án kettős könyvbemutatót rendezett a Kelet Kávézó és Galériában, ahol a beszélgetés másik tárgya Vörös István Árnyékvers és irónia című esszékötete volt.

cholnoky cimlap

Virágh András könyvéből az olvasó nemcsak Cholnoky Lászlóról kap képet, hanem rajta keresztül a 20. század első harmadának karrierépítési lehetőségeiről is, amelyeket a korszak időközben már kanonikussá vált szerzői szintén kihasználtak. A kötet új szempontokat és érdekes perspektívát kínál a szakemberek és az akkori irodalmi élet színfalai mögé bepillantást nyerni kívánó olvasók számára egyaránt.

A kötet tartalomjegyzéke letölthető.  

A századforduló egyik ködlovagjaként, egyúttal a hasonlóan nehéz sorsú Hajnóczy Péter elődjeként ismeretes Cholnoky László nem hiába tartózkodik már évtizedek óta az – esztétikai alapokra épített – magyar irodalmi kánon partvonalán: egy rövid időszakot leszámítva, amikor legértékesebb szövegeit publikálta, nem vettek róla tudomást kortársai, vagy éppen ő gondoskodott arról, hogy észrevétlen maradjon. Jórészt mára elfeledett folyóiratok és hírlapok hozták írásait, amelyek gyakorta korábban már megjelent műveinek átdolgozott, vagyis inkább „átfabrikált” variánsai voltak. A monográfia erre a két érdekes jelenségre alapozva tárja fel a szerző életművét, illetve két, folytonosságoktól sem mentes, de lényegében különféle módon kiépülő és működő irodalmi rendszer, a századforduló és a két világháború közötti időszak (első felének) sajátosságait, különös tekintettel a szövegközlési-szövegszerkesztési praxis és a publikálási hálózatok összefonódására.

Wirágh András új könyvében Cholnoky László merész és provokatív irodalmi kalandozásairól olvashatunk a századforduló és a két világháború közötti időszak igencsak eltérő irodalmi tereiben. A szerző kimutatja, hogyan tette próbára Cholnoky a minőségi irodalom intézményeit és közönségét, és számba veszi, hogy mennyi apró trükköt, csalást és normasértést viselt el az a rendszer, amely egyébként erőteljesen csábította a benne tevékenykedőket addig nem látott publikációs fogások alkalmazására. 

Vörös István könyvében a szerzőnek azok az elmúlt években írt tanulmányai, esszéi és esszéversei olvashatók, amelyek egybegyűjtve részletgazdag panorámáját adják a közép-európai irodalmaknak, többek között összehasonlítva a különböző szerzőknél megjelenő nemzet- és irodalomfelfogásokat, feltárva az egyes nemzeti irodalmi kánonok alakulástörténetét, valamint szövegről szövegre feltérképezve a hatások és ellenhatások szövevényes útjait.

Wirágh András. A háló és az olló. Cholnoky László írásstratégiái és publikálási gyakorlata (1900–1929). Budapest: Kijárat Kiadó, 2022. 300.

Vörös István. Árnyékvers és irónia. Esszék, tanulmányok, esszéversek. Budapest: Kijárat Kiadó, 2022. 368.