Új tendenciák a kortárs magyar irodalomban címmel jelent meg a debreceni Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet folyóirata, a Studia Litteraria legutóbbi (2022/3–4) tematikus száma Balajthy Ágnes és Lapis József szerkesztésében.

studialitteraria 2022 3 4

A lapszám írásai között szerepel Visy Beatrix, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa And what’s your story? című tanulmánya a kortárs autofikció és hibriditás kérdéséről, valamint Radnai Dániel Szabolcs tudományos segédmunkatárs elemzése Térey János prózájáról.

A teljes lapszám és a tanulmányok egyenként is elérhetők a folyóirat honlapján.