A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya 2022. december 13-án Magyar irodalomtörténet címmel workshopot szervezett, ahol a készülő irodalomtörténeti szintézis egyes fejezeteit mutatták be.

20221213 112646

A rendezvényt az intézet igazgatója, Kecskeméti Gábor akadémikus nyitotta meg: beszédében összefoglalta az irodalomtörténeti vállalkozás eddig eltelt időszakának legfontosabb eredményeit és a kézikönyv szerzőire váró feladatokat.

A bevezetőt követően a Reneszánsz osztály munkatársai kilenc előadásban mutatták be a régiség egy-egy műfajának vagy tematikai metszetének a kézikönyvbe szánt szövegszerű kifejtését és mintáját. Minden elhangzott előadás után előzőleg felkért, a témában jártas külső korreferens értékelte az előadásszöveget, majd a résztvevők tágabb körben kérdésekkel és hozzászólásokkal járultak hozzá az egész napos műhelymunka sikeréhez és a rendezvény eredményes lezárásához.