+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Kecskeméti Gábor

Kecskeméti Gábor

Kecskeméti Gábor
...
Reneszánsz Osztály, Irodalomtörténeti Közlemények
tudományos tanácsadó, igazgató, osztályvezető, az MTA rendes tagja
scientific advisor, director, head of department
(36 1) 279 2776

1984–1989 ELTE Magyar nyelv és irodalom–történelem szakos középiskolai tanár

 • az irodalomtudomány kandidátusa (CSc, 1997 MTA)
 • az MTA doktora, irodalomtudomány (DSc, 2008 MTA)
 • az irodalomtudomány habilitált doktora (2009 Miskolci Egyetem)
 • az MTA levelező tagja (2016)
 • az MTA rendes tagja (2022)
 • 1989–1992 MTA–ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék – tudományos továbbképzési ösztöndíjas
 • 1992– MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály – fiatal kutatói ösztöndíjas/tudományos segédmunkatárs (1992–1995), tudományos munkatárs (1995–1998), tudományos főmunkatárs (1998–2009), tudományos tanácsadó (2009–2016), kutatóprofesszor (2016–); intézetigazgató (2013–), osztályvezető (2015–)
 • 1997– Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet – egyetemi adjunktus (1997–1998), egyetemi docens (1998–2009), egyetemi tanár (2009–); tanszékvezető (2005–2007), intézetigazgató (2007–2018)
 • MTA Textológiai Munkabizottság – tag (1997–), társelnök (2001–2008), elnök (2008–2014)
 • Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola – törzstag, programvezető (2004–), iskolavezető és a doktori iskola tanácsának elnöke (2009–)
 • OTKA Magyar irodalomtörténet, modern filológia zsűri – tag (2005–2008, 2010–2014), elnök (2011–2014)
 • Tarnai Andor-díj kuratóriuma – tag (2006–), elnök (2013–)
 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság – társelnök (2007–2010); Bölcsészettudományi Bizottság – tag (2010–2012)
 • MTA Irodalomtudományi Bizottság – tag (2008–)
 • MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság – társelnök (2008–2010), elnök (2010–2017)
 • ELTE BTK Kari Doktori Tanács – külső tag (2008–2017)
 • ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa – külső tag (2009–)
 • Miskolci Egyetem BTK Kari Habilitációs Tanács – tag (2010–), elnök (2013–)
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj szakértői kollégiuma – tag (2010–2015)
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozata – elnök (2011–)
 • Miskolci Egyetem Szenátusa – tag (2011–)
 • Miskolci Egyetem Tudományos Tanácsa – tag (2012–)
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság – választmányi tag (2016–)
 • MTA Doktori Tanács – póttag (2017–)
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000)
 • Tarnai Andor-díj (2009)
 • MTA-MAB Kitüntető Tudományos Díj (2012)
 • Eötvös Collegiumért emlékérem (2016)
 • Historia Litteraria – sorozatszerkesztő (1995–)
 • Irodalomtörténeti Közlemények – felelős szerkesztő (1996–2012), főszerkesztő (2013–)
 • Camoenae Hungaricae – felelős szerkesztő (2004–2010)
 • Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Philosophica – szerkesztőbizottsági tag (2008–)
 • régi magyar irodalomtörténet
 • kora újkori eszmetörténet
 • textológia, filológia
 • digitális irodalomtudomány
 • Irodalom- és tudománytörténet 1450–1850 – kutatásvezető (OTKA T 2213, 1994–1995)
 • A magyarországi irodalom- és tudománytörténet forrásai (1600–1800) – közreműködő (AKP 96/2-667 1,1, 1997–1998)
 • A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a 16–18. században – közreműködő (OTKA T 35.045, 2001–2004)
 • A magyarországi neolatin irodalom – közreműködő (NKFP 5/0024/2002, 2002–2006)
 • Pázmány Péter kritikai kiadás – közreműködő (OTKA T 42.564, 2003–2006; OTKA K 67.975, 2007–2011)
 • A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése – projektvezető (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008, 2011–2013)
 • Úton a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a kutatói hivatásig – projektvezető (TÁMOP-4.2.2/B-15/1/KONV-2015-0003, 2015)

További információk: