A pozsonyi Comenius Egyetemen oktató Jozef Tancer A soknyelvű Pozsony nyomában. Beszélgetések a régi város lakóival című kötete 2022-ben a budapesti Lábnyom Könyvkiadó és a somorjai Zelený kocúr kiadó közös munkájaként jelent meg Balogh Magdolna, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa fordításában.  

soknyelvu pozsony

A visszaemlékezésekből hétköznapi helyzetek és váratlan fordulatok sorát felidézve rajzolódik ki a város etnikai, nyelvi és vallási környezete, rávilágítva arra is, hogy a pozsonyi többnyelvűségnek több változata volt a ma elképzelteknél.

A szerző Szlovákiában sokáig tabunak számító témát dolgoz fel: a régi Pozsony és a pozsonyi polgárok többnyelvűségét. A műfaját tekintve részben a tényirodalom körébe sorolható, részben szociolingvisztikai tárgyú kötetben húsz beszélgetés olvasható olyan tősgyökeres, pozsonyiakkal, akik az első Csehszlovák Köztársaság idején voltak gyerekek és fiatalok, és akik számára még az volt a természetes, hogy többnyelvű környezet veszi őket körül.

A fotókkal és személyes dokumentumokkal gazdagon illusztrált könyv különlegessége, hogy az interjúkból a két háború közötti időszak mindennapjaira, illetve a huszadik század nagy történelmi kataklizmáira is ráláthatunk: a kötet sajátos optikáján keresztül a pozsonyi polgárság különböző rétegeinek mindennapjait ismerhetjük meg. A könyv ebből a szempontból az oral history műfajával is érintkezik. A szöveg másik rétegét az előszóval és utószóval együtt 15 kisesszé alkotja, amelyek a beszélgetések szociolingvisztikai összefüggéseit világítják meg.

Jozef Tancer nyelvész, germanista és történész, a pozsonyi Komenský (Comenius) Egyetem oktatója. Sajtótörténettel, útleírásokkal, a többnyelvűség kérdéseivel foglalkozik, kutatási területe a szlovákiai német nyelv és kultúra.

További információk a 2016-ban megjelent szlovák nyelvű kötetről készült ismertetésben találhatók.