Tabula Gratulatoria
A. Molnár Ferenc Ács Pál Alexa Károly Ambrus Lajos
Bajáki Rita Balázs Mihály Balogh Magdolna Bartók István
Báthory Orsolya Békés Enikő Bellágh Rózsa Berkes Tamás
Bezeczky Gábor Bibor Máté Boda Miklós Bognár Péter
Bojtár Endre Bretz Annamária Buzási Enikő Czakó Gábor
Czerovski Mariann Czibula Katalin Csehy Zoltán Cserjés Katalin
Csorba Dávid Csorba László Csörsz Rumen István Demeter Júlia
Déri Balázs Diósi Tamás Draskóczy Eszter Dukkon Ágnes
Ekler Péter Erdélyi Ágnes Fabiny Tibor Farbaky Péter
Ferenczi László Fodor Pál Gergely András Gróh Gáspár
Hajdu Péter Havas Lászlóné Gyöngyi Hegedüs Béla Hermann Róbert
Herner János Hoványi Márton Hubert Gabriella Huszthy Ádám
Ilia Mihály Imre Mihály Iványi Tibor J. Újváry Zsuzsanna
Jelenits István Jeney Éva Kalavszky Zsófia Kálmán C. György
Karacs János Kasza Péter Kelemen Zoltán Kertész Imre
Kilián István Kiss Farkas Gábor Kiss Margit Knapp Éva
Korompay János Kovács Ilona Kovács József László Kovács Zsuzsa
Körmendy Kinga Kőszeghy Péter Küllős Imola Kürtösi Katalin
Laczházi Gyula Láng Benedek Lázár István Dávid Lengyel Réka
Marcilus Mayer Péter Máté Ágnes Medgyesy S. Norbert
Mercs István Mikó Árpád Mohl Györgyi Molnár Antal
Monok István Móser Zoltán Nagy Levente Nagyillés János
Armando Nuzzo P. Vásárhelyi Judit Paczolay Gyula Paraizs Júlia
Penke Olga Petneházi Gábor Petrőczi Éva Pintér Márta Zsuzsanna
Polgár Anikó Pomázi Gyöngyi Pomogáts Béla Prokopp Mária
Ritoók Zsigmond Ritoókné Szalay Ágnes Rónay László Roberto Ruspanti
Ságvári Bence Sárdi Margit Sárközy Péter Sipos Gábor
Stauder Mária Szabados György Szabó Ádám Szabó András
Szajbély Mihály Széchenyi Ágnes Szegedi Eszter Szénási Zoltán
Szentpéteri Márton Szentpéteri József Szilágyi Emőke Rita Szkárosi Endre
Szolláth Dávid Tóth Zsombor Török Gyöngyi Tusor Péter
Tüskés Anna Tüskés Gábor Vámos Éva Veres András
Verók Attila Voigt Vilmos Weiner Sennyey Tibor Z. Varga Zoltán
Szörényi László 70 (Nap Kiadó)
Gróh Gáspár: Ösvények a végtelenbe
Sárközy Péter: Hunok Rómában
Ilia Mihály: Valaki járt itt
Lázár István Dávid: … et altera pars
Ambrus Lajos: Laci
Csorba László: Amit most köszönök meg először
Kelemen János: Nagymester
Gergely András: Dohányfüst, pára, köd, hóesés, Szörényi
Czakó Gábor: Isten éltesse Szörényi Lacit sokáig!
Pomogáts Béla: A fiatalság titkáról
Ferenczi László: A terézvárosi Eulenspiegel elbeszélője
Szkárosi Endre: Van egy ember
Kasza Péter: „Scintillae parvae…”
Rónay László: A mindentudás egyetemén
Jelenits István: Emlékképek
Ritoók Zsigmond: Homérosz köszöntése
Móser Zoltán: Pannon sóhaj
Bojtár Endre: Kultúrkincs
Kertész Imre: Drága Laci!
Marcilus: Egy „hetvenkedőre”
A honlapra küldött írások, dokumentumok
Alexa Károly: Hó, présház, telihold
Balogh Piroska : Adalékok egy "közlekedőedény" természetrajzához. Az Ephemerides Budenses és a közköltészet
Békés Enikő: Drottningholm (fotó)
Boda Miklós: Kedves Hetvenkedő! – Laus Mackórum – Éljen Vak Béla! Leslie scriptomán
Csehy Zoltán: Pena tiranna... Szörényi László születésnapjára, Toldalagi Pál emlékének
Cserjés Katalin: Tanárúrnak, 70. (Hajnóczy Péter-montázs)
Csorba Dávid: Tancredustól Diodatiig: kálvinista értelmiségiek itáliai olvasmányai a kora újkorban
Fazekas Sándor: Kutatásra serkentő óra. Sors-, szerencse-, végzet-toposzok a Fejedelmeknek serkentő órájában és a Sebes agynak késő sisakban
Fehér Bence: A latin nyelvre lefordított magyar költészet bibliográfiája
Fehér Bence: Michaelis Vörösmarty – Csongor et Tünde (Fabula quinque actuum)
Fehér Bence: Carmina selecta Attilae József
Galavics Géza: „A barátság padja” (fotó)
Havas Lászlóné levele
H. Kakucska Mária: La Docta. A tudós (argentin) Córdoba
Hubert Ildikó: "...örökké vígságos jövendőt!"
Huszthy Ádám levele
Kalász Márton: Dán etűd
Kilián István, Czibula Katalin, Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna levele
Knapp Éva: A természetleírás a XVII. századi jezsuita poesis-oktatásban
Kovács Zsuzsa: Giovan Girolamo De’ Rossi Attila-életrajza
Kőszeghy Péter: Balassa János éneke sólymocskájárul
Kürtösi Katalin: Szegedi csoportkép (fotó)
Márkus Kinga: Jó és rossz erők
Mercs István: „Jóhírű eleink” példája Esterházy Pál és Koháry István költészetében
Pajorin Klára: Janus Pannonius és a hun–magyar rokonság (Hozzászólás Szörényi László Janus Pannonius követi beszédéről írt cikkéhez)
Petneházi Gábor: Mi fán terem a filológus?
Roberto Ruspanti köszöntője és verse
Ali Sajadi köszöntő sorai
Sirató Ildikó: Szenvedélyes hős vagy ércszobor? Széchenyi István alakja színpadainkon
Szentpéteri József: A felhők fölött mindig kék az ég - Ferihegytől Jyväskuläig
Szilágyi Emőke Rita: Navigare necesse est, avagy hogyan találhatjuk meg azt a kéziratot, amelyet nem kerestünk. Oláh Miklós epitaphiuma Brodarics István halálára
Voigt Vilmos: Monica Lewinsky (*1973) és Szörényi László (*1945) – egy kétszer ezeréves történet
Weiner Sennyey Tibor: Az elveszett királyság, avagy a költészet jógája