Nemzetközi konferenciák az Irodalomtudományi Intézet szervezésében (2016–2020)

Az alábbi listában összegyűjtöttük az Irodalomtudományi Intézet által szervezett nemzetközi konferenciák önálló honlapjait vagy a róluk szóló tudósításokat, beszámolókat. A listában a nemzetközi részvétellel rendezett konferenciák közül azok szerepelnek, amelyek idegen nyelven zajlottak vagy részben idegen nyelvű előadásokat tartalmaztak.


2020

A tér / The Space. Budapest (online), 2020. október 27.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/927-a-ter-az-irodalomelmeleti-osztaly-otodik-narratologiai-konferenciaja1

Hugo von Meltzl and The Present Tasks of Comparative Literature. Budapest, 2020. február 7. 

http://polecolit.btk.mta.hu/news/533/


2019

Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550-2000) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont–Rupprecht-Karls-Universität Heidelberg). Budapest, 2019. október 16-19.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xviii-szazadi-osztaly/815-nemzetkozi-konferencia-az-europai-irodalmak-magyarorszag-kepeirol-beszamolo

Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai / Networking Comparative Literature: Networks and World Literature (Babeș-Bolyai Tudományegyetem - Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata – MTA BTK ITI). Kolozsvár, 2019. október 4–5.

http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/komparakonf2019 
https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/805-halozatok-es-komparatisztikai-beszamolo-a-kolozsvari-konferenciarol

Alkalmazott antropológiai esztétika 1800 körül / Applied Anthropological Aesthetics Around 1800 (Part 2). Budapest, 2019. június 7.

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/696-alkalmazott-antropologiai-esztetika-1800-korul-2angol

Invention, Transfer, and Reception: the Making of the European Reformation(s): A Methodological Survey of Reformation Historiography. Budapest, 2019. június 4.

https://iti.btk.mta.hu/hu/lendulet/hrke1500-1800/hirek/692-nemzetkozi-tanacskozas-a-reformaciokutatasrol

Az arisztokrácia kulturális szerepvállalása a Habsburg Birodalomban (1750–1820) / The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy (1750–1820). Keszthely, 2019. május 30.–június 1.

https://iti.btk.mta.hu/hu/lendulet/nymi1770-1820/hirek/682-the-culture-of-the-aristocracy-in-the-habsburg-monarchy-1750-1820-nemzetkozi-konferencia-keszthely-2019-majus-30-junius-1

Variation and World Literature. 2nd Sino-Hungarian Workshop on Literary Studies. Budapest, 2019. május 14.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/690-kinai-vendegeloadok-az-irodalomtudomanyi-intezetben

Kossuth Lajos és A nemzetek jövője (1852) / Lajos Kossuth and The Future of Nations (1852). Budapest, 2019. február 22.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xix-szazadi-osztaly/645-kossuth-lajos-es-a-nemzetek-jovoje-hagyomanyfrissites7

A kezdet / The Beggining. Budapest, 2019. január 29–30.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/633-az-irodalomelmeleti-osztaly-4-nemzetkozi-narratoloiai-konferenciaja-a-kezdesrol-2


2018

Alkalmazott antropológiai esztétika 1800 körül / Applied Anthropological Aesthetics Around 1800 (Part 1), Budapest, 2018. november 23.

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/584-alkalmazott-antropologiai-esztetika-1800-korul

Az irodalom határok nélkül / Literature Across Frontiers. Budapest, 2018. november 21. 

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/590-a-magyar-tudomany-unnepe-az-irodalomtudomanyi-intezetben

Eastern European Literary Studies in Sync 2018 Conference: Hungarian and Romanian Transnational Literary Networks. (MTA BTK ITI társszervező) Nagyszeben, 2018. október 24–25.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/600-nemzetkozi-konferencia-nagyszebenben-az-elmeleti-osztaly-kutatoinak-reszvetelevel

Comparative Cultural Studies. (MTA BTK ITI társszervező) Budapest, 2018. augusztus 29–31.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/557-nemzetkozi-komparatisztikai-konferencia-budapesten

20. századi francia–magyar irodalmi kapcsolatok / Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle (BTK ITI - Institut Français de Budapest). Budapest, 2018. június 11.

https://franciaintezet.hu/binaries/content/assets/articles/programmes/conferences/frhu20_guide-du-conferencier_06112018.pdf

Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon (1770-1820) / Media and Literature in Multilingual Hungary (1770–1820). Győr, 2018. április 25–27.

https://mta.hu/i-osztaly/sajto-es-irodalom-a-tobbnyelvu-magyarorszagon-1770-1820-108659

Nemzetközi konferencia Oláh Miklós halálának 450. évfordulójára / International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus’ Death. (MTA BTK ITI – MTA KIK) Budapest, 2018. 01. 15.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/reneszansz-osztaly/438-nemzetkozi-konferencia-olah-miklos-halalanak-450-evfordulojara


2017

Váltások és (disz)kontinuitások, hagyományok és újítások a reformáció 500 éves történetében. A hosszú reformáció perspektívája a közép-kelet-európai régióban / Changes, (Dis)Continuities, Traditions and Their Invention During 500 Years of Reformation. The Perspective of Long Reformation applied to the History of the Central and Eastern European Region. Kolozsvár, 2017. október 27–28.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/reneszansz-osztaly/400-a-hosszu-reformacio-perspektivaja-a-kozep-kelet-europai-regioban-beszamolo

Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában / Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa, Humboldt-Kolleg, Budapest, 2017. október 11–15.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xviii-szazadi-osztaly/380-felvilagosult-tarsasagok-irodalom-es-tudomany-kozep-europaban

Narratológiák / Narratologies. Budapest, 2017. január 24–25.

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/319-narratologiak-az-irodalomelmeleti-osztaly-masodik-narratologiai-konferenciaja


2016

Dada technikák Kelet-Közép-Európában (1916-1930)/ Dada Techniques in East-Central Europe (1916–1930). (Kassák Múzeum–MTA BTK ITI) Budapest, 2016. október 13–15.

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/269-dada-technikak-kelet-kozep-europaban-1916-1930-nemzetkozi-konferencia1

Római költők a 18 – 19. századi magyarországi irodalomban – Vergilius, Horatius, Ovidius / Roman Poets in Hungarian Literature of the 18th and 19th Century – Virgil, Horace, Ovid. (ME–MTA BTK ITI–ELTE BTK) Miskolc, 2016. október 6–8.

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/175-konferencia-vergilius-horatius-es-ovidius-recepciojarol-2016-ban1

Literary Cults: Transnational Perspectives and Approaches (IAS CEU–MTA BTK ITI) Budapest, 2016. június 10.

https://ias.ceu.edu/article/2016-06-17/literary-cults-workshop-june-10-2016
https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/unnepsegek/250-nemzetkozi-workshop-az-irodalomtudomanyi-intezet-reszvetelevel

Antropológiai esztétika Közép-Európában 1750–1850 között / Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850. Budapest, 2016. május 26–27. 

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/206-nemzetkozi-konferencia-antropologiai-esztetika-kozep-europaban-1750-1850-kozott

Bethlen Miklós és a kora újkori börtönirodalom európai hagyománya / Tribute to Miklós Bethlen (1642–1716): Sources, Genres, and Scribal Habits of Early Modern Prison Literature. (MTA BTK ITI–ME) Miskolc, 2016. május 16–18.

https://iti.btk.mta.hu/hu/bethlen-miklos-300/rendezvenyek-esemenyek/232-bethlen-miklos-es-a-kora-ujkori-bortonirodalom-europai-hagyomanya-nemzetkozi-tudomanyos-konferencia

Solitudo Transylvaniae. Bethlen Miklós és kora. (MTa BTK ITI–Lucian Balga Egyetemi Könyvtár) Kolozsvár, 2016. április 15.

https://iti.btk.mta.hu/hu/bethlen-miklos-300/rendezvenyek-esemenyek/220-solitudo-transilvaniae-bethlen-miklos-es-kora-konferencia-es-kiallitas-kolozsvaron

A test mint elbeszélő médium ‒ a test mint elbeszélések médiuma

Korporális narratológia a befogadás és a kirekesztés vizsgálatában / Body as Narrative Medium – Body as Medium of Narratives: Corporeal Narratology in Examining Inclusion and Exclusion (MTA BTK ITI–Petőfi Irodalmi Múzeum–Universität Wien) Budapest, 2016. április 1.

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/210-korporalis-narratologiai-konferencia-a-petofi-irodalmi-muzeumban