A test mint elbeszélő médium ‒ a test mint elbeszélések médiuma
Korporális narratológia a befogadás és a kirekesztés vizsgálatában

Konferencia a Petőfi Irodalmi Múzeumban

2016. április 1. 9:30

A konferencia a Transzfigurációk: korporális narratológia és idegenségkutatás a közép-európai kultúrakutatás megújításában című osztrák-magyar együttműködési projekt zárórendezvénye.

Az előadások nyelve angol és magyar.

narratologia PIM

 

A test szövegbeli megjelenésének vizsgálata túlzás nélkül tekinthető az utóbbi évek egyik legnépszerűbb kutatási irányának.

Konferenciánk célja olyan elemzések bemutatása, melyek a testnek az elbeszélések megértésében játszott szerepét az azonosulás és az elutasítás, a befogadás és a kirekesztés dichotómiájának kontextusában vizsgálják.

 

A konferencia előadói:


Anna BABKA (Universität Wien, Institut für Germanistik)
BARANYAI Norbert (DE)
CZÉKMÁNY Anna (PIM)
DECZKI Sarolta (MTA BTK ITI)
FÖLDES Györgyi (MTA BTK ITI)
JABLONCZAY Tímea (ZSKF)
KÉRCHY Anna (SZTE)
RÁKAI Orsolya (MTA BTK ITI)
SCHEIN Gábor (ELTE)
SZAMOSI Barna (CEU)
Alexandra URAKOVA 
(Orosz Tudományos Akadémia Gorkij Világirodalmi Intézet)
WERNITZER Julianna (PIM)

A részletes program itt elérhető.