narrkonf 2020 a terA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézet 
Irodalomelméleti Osztálya

 A tér 

címmel rendezte meg ötödik narratológiai konferenciáját 
2020. október 27-én. 

Az intézet Irodalomelméleti Osztályán hosszú ideje folyó elbeszéléselméleti kutatások újabb fejezetének részeként indult konferenciasorozat célja az elbeszélés alapvető paramétereinek vizsgálata. Az idei konferencia a  tér elbeszélésbeli problémáival foglalkozik.

Alapvetőnek látszik, hogy az elbeszélés dimenziója az idő. És bár minden cselekvés, történés kibontakozásához térre éppúgy szükség van, mint időre, az idő érzékeléséhez pedig elméletileg is szükséges a (térben történő) mozgás, a tér a narratológiának gyakran mellékes, elhanyagolható terrénuma, amelyre kevés figyelmet szokás fordítani. Sőt, ha a narratívát az ember egyik alapvető kognitív instrumentumának tartjuk, attól alapvetően különbözőnek gondolunk egy másikat, a térre vonatkozó mental mappingot, amelynek alig van köze az elbeszéléshez. Pedig talán az utóbbi is alapulhat elbeszéléseken, illetve nagyban hozzájárulhat elbeszélések megértéséhez.

Lehetséges, hogy a térviszonyok felmérése ugyanolyan bonyolult képleteket eredményezhetne az elbeszélésben, mint az időviszonyoké. A narratológiai kutatások az utóbbi időkben növekvő érdeklődést tanúsítanak az elbeszélt térviszonyok iránt, aminek valószínűleg az is oka lehet, hogy egyre több kutatás fordít figyelmet társadalmi tereink narratív jellegére, illetve az elbeszélések téralakító, tértapasztalatot befolyásoló hatásaira is.

A konferencia helyszíne az Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Könyvtára volt.

A konferencia programja letölthető. 

Az online élő közvetítés felvételei továbbra is megtekinthetők.

*

Az Irodalomtudományi Intézet rendezvényein szájat és orrot takaró maszk viselése kötelező. A pandémiával kapcsolatos korlátozásokról és az esetleges változásokról friss információk az Irodalomtudományi Intézet honlapján érhetők el.