Kolozsvar konferencia2017A lutheri reformáció kezdetének 500 éves évfordulója alkalmából a jubileumi esztendőt lezáró eseménysorozat keretében a Babeş-Bolyai Tudományegyetem és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a RefoRC nemzetközi platformmal együttműködve interdiszciplináris konferenciát rendezett Kolozsvárott 2017. október 27–28-án Váltások és (disz)kontinuitások, hagyományok és újítások a reformáció 500 éves történetében. A hosszú reformáció perspektívája a közép-kelet-európai régióban [Changes, (Dis)Continuities, Traditions and Their Invention During 500 Years of Reformation. The Perspective of Long Reformation applied to the History of the Central and Eastern European Regioncímmel. 

A háromnyelvű (angol, magyar, román) nemzetközi konferencia elsősorban a közép- és délkelet-európai REFO500 partnerek 2012 és 2017 közötti tudományos együttműködését összegezte, ugyanakkor a „Hosszú Reformáció” tematikus megjelöléssel új közös kutatási projektet és együttműködési perspektívákat jelölt ki. A konferencia az 1500‒1800 közötti periódust vizsgálta és ebben a történeti kontextusban járta körül a konfesszionalizáció és a felekezeti irodalmi kultúrák disszeminációjának kérdését, valamint a reformáció perzekúció-központú nagyelbeszéléseinek történeti kialakulását. Az előadások a különféle felekezeti hagyományok és ezek átfedéseinek, nyelvi-kulturális interferenciáinak jelenségeit értékelték, elsősorban kora újkori történeti vonatkozásokra összpontosítva.

A közös konferencia a Magyar Tudományos Akadémia támogatásában részesült, megvalósítása során az MTA BTK és a RefoRC képviseletében Tóth Zsombor közép- és délkelet-európai Refo500-koordinátor látott el szervezői feladatokat.

Az MTA BTK képviseletében irodalomtörténészek (Fajt Anita, Jankovics József, Kecskeméti Gábor, Papp Ingrid és Tóth Zsombor), illetve történészek (Mihalik Béla, Tóth Gergely) tartottak előadást angol és magyar nyelven. A konferencián elhangzott előadások írott változatát angol és magyar nyelvű kötetekben teszik majd közzé.

A konferencia programja és a rendezvényen készült fényképek letölthetők.