narratologiakAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Irodalomelméleti Osztálya 2017. január 24–25-én rendezte meg második narratológiai konferenciáját. 

A 2016-ban tartott első konferencián az irodalomelmélet, narratológia, szövegértelmezés általános kérdései kerültek a középpontba. A második konferencia a klasszikus narratológia–posztklasszikus avagy posztstrukturális narratológia mibenlétét, viszonyát és sajátos problémáit vizsgálta. 

Az előadók között szerepelt Marija Ribakova orosz írónő, az amerikai San Diego Egyetem Klasszika-Filológia Tanszékének docense, a CEU Institute for Advanced Study művészeti ösztöndíjasa, Bohumil Fořt cseh irodalomtörténész, a brnói Masaryk Egyetem docense, valamint Benyovszky Krisztián irodalomtörténész, a nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője.

A konferencia részletes programja és az előadások összefoglalói letölthetők.