2019 Ungarnbild programfüzet FFA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete a Heidelbergi Egyetem és a Frankfurt am Main-i Egyetem germanisztikai intézeteinek közreműködésével 2019. október 16–19. között Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550–2000) címmel német és angol nyelvű nemzetközi tanácskozást rendezett az európai irodalmak Magyarország-képeiről Budapesten.

Az utóbbi ötszáz évben megjelent, több műfajt képviselő, napjainkban gyakran kevésbé ismert művek alapján az előadások bemutatták az irodalmi Magyarország-képek forrásait, keletkezését, változását és közvetítését, elemzték a szerzői motivációk, ideológiák, narratív eljárások, retorikai alakzatok, kontaminációk és az exotizmus szerepét. Az előadók megvizsgálták történeti valóság és fikció viszonyát, a politikai, etnikai, felekezeti és eszmei konfliktusok reflektálását, és feltárták a magyar történelemből merített események és alakok irodalmi ábrázolásának funkcióit. Több előadás foglalkozott a külföldi irodalmak Magyarország-képeinek összehasonlításával a magyar irodalom ország- és nemzetképeivel, valamint megnevezett fordításra és elemzésre ma is érdemes műveket.

A  konferenciához kapcsolódó Magyarország képe az európai fikciós irodalomban című, október 25-ig megtekinthető kamarakiállítás időrendi sorrendben mutatja be a magyar őstörténet, a középkor, a török háborúk és a Habsburg-ellenes felkelések történéseit, alakjainak ábrázolását a 18. század végi és 19. századi történelem eseményeinek irodalmi feldolgozásain át a 20. századi Magyarország megjelenítéséig. A kiállítás a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködésével valósult meg.
A kiállítás kurátorávalaz Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi Osztályának vezetőjével, Tüskés Gáborral készült interjú az Országos Széchényi Könyvtár blogján olvasható

Az eseményekről és előadásokról további információk
a letölthető konferenciaprogramban találhatók.
A konferenciához kapcsolódó kiállítás és koncert meghívója letölthető.