2018. október 24-25-én Nagyszebenben (Sibiu/Hermannstadt) a Lucian Blaga Egyetemen rendeztek nemzetközi tudományos konferenciát angol nyelven, melyen az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet két munkatársa is részt vett. Az Eastern European Literary Studies in Sync 2018 Conference:Hungarian and Romanian Transnational Literary Networks címmel rendezett tanácskozás a kelet-európai térség irodalmának és kulturális identitásának sajátos problémáit járta körül, különös tekintettel a magyar és román irodalmi kapcsolatokra. A nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem, a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem, a Román Tudományos Akadémia, a Pécsi Tudományegyetem és az MTA BTK ITI Irodalomelméleti Osztályának kutatói által tartott előadások a közös történelmi tapasztalatokat transznacionális szemszögből, összehasonlító irodalomtudományi problémákat középpontba helyezve közelítették meg. A magyar és a román irodalom világirodalmi beágyazottságáról, a fordításnak a két nyelv irodalmában betöltött szerepéről, a többnyelvűség kulturális és irodalmi helyzetéről, az irodalmi modernség és az irodalmi intézmények huszadik századi térségi modelljeiről, az államszocializmus időszakának kultúrpolitikájáról különösen izgalmas előadások hangzottak el, melyek a román és a magyar példákat hol összehasonlítva, hol párhuzamosan olvasva állították egymás mellé. A térség irodalmi és kulturális folyamatainak vizsgálata elméleti és történeti szempontból is kapcsolódott a világirodalom kutatásának korszerű nemzetközi modelljeihez. 
Az MTA BTK ITI Irodalomelméleti Osztályáról Z. Varga Zoltán Cultural Transfer, Intercultural Reception, Translation – Contemporary French Literary Influences in Hungary during the “State Socialism.” A Case Study: Camus/Kertész címmel plenáris előadást, Bezeczky Gábor pedig The Confluence of Periodicals and Short Stories címmel szekcióelőadást tartott.