1987

„A magyar humanizmus Zsigmond-kori alapjai”. In Művészet Zsigmond király korában. 1387‒1437, l. köt. Tanulmányok, szerkesztette Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde, 193‒211. Budapest: Művészettörténeti Kutatóintézet, 1987.

1990

„Humanista irodalmi művek Mátyás király dicsőítésére”. In Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára, szerkesztette Rázsó Gyula, Molnár László, 330‒362. Budapest: Zrínyi Kiadó, 1990.

„Egy ismeretlen hungaricum. Johann Gast Convivales Sermones című gyűjteménye”. In Collectanea Tiburtiana, Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, szerkesztette Galavics Géza, Herner János, Keserű Bálint, 93‒104. Adattár XVI‒XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10. Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1990.

1994

„L'educazione umanistica e Mattia Corvino”. In Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe, edited by Tibor Klaniczay, József  Jankovics, 185‒192. Studia Humanitatis 10. Budapest: Balassi Kiadó, 1994.

„La rinascita del simposio antico e la corte di Mattia Corvino”. In Italia e Ungheria all'epoca dell'Umanesimo corviniano, a cura di Sante Graciotti, Cesare Vasoli, 179‒228. Firenze: Olschki, 1994.

„Janus Pannonius és Mars Hungaricus”. In Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerkesztette Jankovics József. 28‒36. Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézete ‒ Balassi Kadó, 1994.

1995

„Domovina Ivana Česmičkog–Janusa Pannoniusa. Janus Pannonius hazája”. In Hrvatska/Mađarska. Stoljetne književne i likovno-umjetničke veze. Horvátország/Magyarország. Évszázados irodalmi és képzőművészeti kapcsolatok, ured. Jadranka Damjanov, 85‒92, 349‒357. Zagreb: The Croatian Writers'Association, 1995.

1996

„Isidorus, Theodulf és a gyermek-Ámor”. In Csonka Ferenc 80. születésnapjára, 16‒17. Budapest: Balassi Kiadó, 1996.

1999

„Humanista irodalom”. In Magyar Kódex. Magyarország művelődéstörténete, 2. Lovagkor és reneszánsz, szerkesztette Szentpéteri József. 168‒177. Budapest: Kossuth Kiadó, 1999.

„Mátyás király és Goethe a lélek mágikus erejéről”. In Jankovics József 50. születésnapjára, 26‒27. Budapest: Balassi Kiadó, 1999.

2000

„Janus Annalesának legendája”. In Humanista műveltség Pannóniában, szerkesztette Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor. 73‒78. Pécs: Művészetek Háza ‒ Pécsi Tudományegyetem, 2000.

„Janus Pannonius”. In Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom, szerkesztette Sipos Lajos, 215‒217. Budapest‒Dunakanyar, 2000.

2001

„Enea Silvio Piccolomini politikai eszméi és az első magyar humanisták”. In Irodalom és politika, szerkesztette Román Mónika, 93‒97. Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica, tom.7, fasc. 1.  Miskolc: Miskolci Egyetem, 2001.

„Vitéz János vezetéknevéről”. In Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. születésnapjára, 18‒19. Budapest: Balassi Kiadó, 2001.

„Enea Silvio Piccolomini ed i primi umanisti ungheresi”. In Rapporti e scambi tra umanesimo italiano ed umanesimo europeo.L'Europa è uno stato d'animo.”, a cura di Luisa Rotondi Secchi Tarugi. 649‒656. Milano: Editrice Nuovi Orizzonti, 2001.

2002

„Humanista symposionrendezvények. I simposi degli umanisti”. In Uralkodók és corvinák, az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16 ‒ augusztus 20./ Potentates and corvinas: anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 ‒ August 20, 2002, szerkesztette Karsay Orsolya, Földesi Ferenc, 111‒121. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002.

2003

„Vitéz János és Janus Pannonius vélekedése Sulpicius Severusról és a literátorok hírnévvágyáról”. In Szabó G. Zoltán 60. születésnapjára, 5–6. Budapest: Balassi Kiadó–Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, 2003.

„La funzione e l’importanza dei nomi umanistici”. In Acta conventus neo-latini Cantabrigensis. Proceedings of the Eleventh International Congress of  Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July – 5 August 2000, edited by Roda Schnur, 427‒434. Medieval and Renaissance Texts and Studies 259.Tempe (Arizona): Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies (ACMRS), 2003.

2004

„L’opera di Naldo Naldi sulla biblioteca di Mattia Corvino e la biblioteca umanistica ideale”. In L’Europa del libro nell’età dell’Umanesimo. Atti del XIV Convegno internazionale, (Chianciano, Firenze, Pienza 16–19 luglio 2002), a cura di Luisa Secchi Tarugi. 317‒330. Quaderni della Rassegna 36. Firenze: Franco Cesati, 2004.

2005

„Alcuni rapporti personali di Pier Paolo Vergerio in Ungheria”. In L’Umanesimo latino in Ungheria. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Budapest, 18 aprile 2005, org. da Fondazione Cassamarca di Treviso, a cura di Adriano Papo, Gizella Nemeth Papo. 45–50. Budapest: Istituto Italiano di Cultura, 2005.

2006

„Mitológiai értelmezés és skolasztikus módszer Coluccio Salutati De laboribus Herculis című művében”. In Classica, mediaevalia, neolatina. Acta conventus diebus undecimo et duodecimo mensis Maii anno MMIV Debrecini habiti, edidit Ladislaus Havas, Emericus Tegyey, 147–153. Debrecini: Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis, 2006.

„Lotta contro i turchi e il primo Umanesimo in Ungheria”. In Hercules Latinus. Acta colloquiorum minorum anno MMIV Aquis Sextiis, sequenti autem anno Debrecini causa praeparandi grandis eius XIII conventus habitorum, quem Societatas Internationalis Studiis Neolatinis Provehendis diebus 6‒13. m. Aug. a. MMVI in Hungariae finibus instituet, edidit Ladislaus Havas, Emericus Tegyey, 159–169. Debrecini: Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis, 2006.

 „Esposizione mitologica e metodo scolastico nel De laboribus Herculis del Salutati”. In  Acta Conventus Neo-Latini Bonnensis. Proceedings of the Twelth International Congress of Neo-Latin Studies. Bonn, 3–9 August, 2003., edited by Rhoda Schnur, Perrine Galand-Hallyn. 655–661. Medieval and Renaissance Texts and Studies 315. Tempe (Arizona): Arizona Centre for Medieval and Renaissance Studies (ACMRS), 2006.

„Alcuni amici del Petrarca e il modello medievale dei loro nomi letterari antichi”. In Francesco Petrarca. L'opera latina, tradizione e fortuna. Atti del XVI Convegno internazionale (Chianciano-Pienza 19–22 luglio 2004), a cura di Luisa Secchi Tarugi. Quaderni della Rassegna. 323–334, Firenze: Franco Cesati Editore, 2006.

2007

„I primordi della letteratura antiturca in Ungheria e Pio II”. In Pio II umanista europeo: atti del XVII convegno internazionale (Chianciano-Pienza 18–21 luglio 2005), a cura di Luisa Secchi Tarugi. 815–827. Quaderni della Rassegna 49. Firenze: Franco Cesatio Editore, 2007.

„Mátyás király és barátja, Prospero Caffarelli”. In »Nem sűlyed az emberiség!«...: Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, szerkesztette Jankovics József, Csáztvay Tünde, Csörsz Rumen István, Szabó G. Zoltán, 267–274. Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007.

2008

„Az első humanisták, a hatalmi reprezentáció korai ösztönzői Mátyás udvarában”. In Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban, 1458–1490. Kiállítási katalógus Budapesti Történeti Múzeum: 2008. március 19– június 30., szerkesztette Farbaky Péter, Spekner Enikő, Végh András.139–145. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2008.

„The First Humanists at Matthias Corvinus’ Court, the Early Inspirers of Flaunting Wealth and Power. In Matthias Corvinus, the King. Tradition and renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490. Exhibition Catalogue – Budapest History Museum, 19 March 2008–30 June 2008., edited by Péter Farbaky, Enikő Spekner, András Végh, 139–146. Budapest: Budapest History Museum, 2008.

2009

„The crusades and early humanism in Hungary”. In Infima aetas Pannonica. Studies in late medieval hungarian history, edited by Péter E. Kovács, Kornél Szovák, 237–249. Budapest: Corvina Kiadó, 2009.

„Per la storia della novella. Due narrationes umoristiche e un frammento di ‘racconto’ di Pier Paolo Vergerio”. In Syntagmatia. Essays on Neo-Latin Literature in Honour of Monique Mund-Dopchie and Gilbert Tournoy, edited by Dirk Sacré, Jan Papy, 33–46. Supplementa Humanistica Lovaniensia 26. Leuven: Leuven University Press, 2009.

2010

„Poggio Bracciolini e l'Ungheria”. In Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis. Proceedings of the Thirteenth Internation Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6‒12 August 2006., edited by Joaquin Pascual Barea, Karl Enenkel, Amedeo di Francesco, 553–562. Medieval and Renaissance Texts and Studies 386. Tempe (Arizona): Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies (ACMRS), 2010.

2011

„L'influsso del Concilio di Basilea sull'Umanesimo in Ungheria: i primi contatti degli Ungheresi con gli umanisti greci. In Italy and Hungary. Humanism and art in the Early Renaissance. Acts of an International Conference Florence, Villa I Tatti, 6‒8 June, 2007., edited by Péter Farbaky and Louis Alexander Waldman, 97–125. The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies 27. Florence: Leo S. Olschki, 2011.

„Il ruolo di Beatrice d'Aragona nel mecenatismo letterario di Mattia Corvino”. In Mecenati, artisti e pubblico nel Rinascimento. Atti del XXI Convegno Internazionale (Pienza-Chianciano Terme 20‒23 luglio 2009)., a cura di Luisa Secchi Tarugi, 479–490. Firenze: Franco Cesatio Editore, 2011.

2012

„János Vitéz ed Enea Silvio Piccolomini alla nascita della retorica umanistica in Ungheria”. In Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis. Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Uppsala 2009)., edited by Astrid Steiner-Weber, 801–812. Acta Conventus Neo-Latini 14.  Leiden: Brill, 2012.

2013

„Il ruolo degli umanisti fiorentini e ungheresi nella formazione della rappresentazione del potere di Mattia Corvino”. In Mattia Corvino e Firenze. Arte e umanesimo alla corte del re de Ungheria. Catalogo della mostra (Firenze, Biblioteca di San Marco, 10 ottobre 2013‒6 gennaio 2014)., a cura di Péter Farbaky, Dániel Pócs, M. Scudieri, L. Brunori, Enikő Spekner, András Végh, 98–105. Firenze: Giunti Editore, 2013.

2014

„Mátyás király és Marsilio Ficino magyar hívei az 1472. évi összeesküvés után”. In Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, szerkesztette Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél, 593–606. Budapest‒Debrecen: 2014.

2015

„La pietà di Pio. Ladislao Postumo nella corrispondenza di Enea Silvio Piccolomini”. In Pio II nell'epistolografia del Rinascimento. Atti del XXV Convegno Internazionale (Chianciano Terme–Pienza 18–20 luglio 2013), a cura di Luisa Secchi Tarugi, 23–32. Quaderni della Rassegna. Firenze: Cesati, 2015.

2018

„I sostenitori italiani della missione culturale di Antonio Bonfini in Ungheria”. In Antonio Bonfini (1427–1502) umanista e storico dell'Ungheria e i Bonfini da Patrignone. Atti del Convegno transnazionale di studi storici Italia–Ungheria (Montalto delle Marche, 20–21 e 27–28 giugno 2015), a cura di Manuela Martellini, 107–115. Teramo: Palumbi, 2018.

2020

„Pius pietasa. Enea Silvio Piccolomini pietas-fogalma és V. László”. In „Mestereknek gyengyének”. Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára, szerkesztette Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes. 295–305. Budapest: Szent István Társulat, 2020.