A Szegedi Akadémiai Bizottság Nyelv-és Irodalmi Szakbizottsága 2023. november 21-én A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Változás és tudomány címmel rendezett konferenciát Szegeden. Az idei tudományünnepen a globális gazdasági, politikai folyamatok, a mesterséges intelligencia hatásait elemző kérdéskörök kerültek előtérbe

received 404078772422635


A konferencia arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy a tudományban tevékenykedve elengedhetetlenül fontos az értékőrzés és a hatékony reagálás a változásokra. A rendezvényen az MTA-BTK Lendület Humanista Kánonok és Identitások Kutatócsoport tagja, Molnár Annamária Kortalan kritikai kiadások – Pillanatképek a DigiPhil projektből címmel tartott előadást. 

A konferencia programja letölthető.

Molnár Annamária előadása betekintést nyújtott abba, hogy milyen eszközökkel modernizálható az irodalmi szövegek kritikai kiadásának elkészítési módszertana, illetve a modern kutatási igényeknek megfelelően milyen módon alakíthatóak át, hogyan tehetők „élővé”, folyamatosan fejleszthetővé a korábban kizárólag nyomtatásban megjelent kritikai kiadások. Bemutatta továbbá a BTK Irodalomtudományi Intézetben futó DigiPhil-projekt legfőbb célkitűzéseit, illetve a jelenleg is zajló névtérépítő munkát (ITIdata), valamint a kritikai kiadások adatgazdagításának módszertanát. Előadása másik fókusza az általános áttekintést követően egy konkrét példa, Ransanus Epitome rerum Hungaricarum című művének adatgazdagítási folyamata volt, amelyen jelenleg a projekt munkatársaként dolgozik. Ezen keresztül vázolta fel a főbb módszertani elveket, valamint a fejezetről fejezetre felmerülő vitás kérdéseket, kihívásokat.