https://www.youtube.com/watch?v=iIEt1GybTGY

462 2

Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza – ez kétségkívül Fazekas legismertebb verssora, nem mellesleg tökéletes hexameter. Népi regiszter és antik versforma. Előadásában Vaderna Gábor előbb bemutatja, hogy miként értelmezte Fazekas költői teljesítményét eddig az irodalomtörténet, majd egy új értelmezési lehetőséget ismertet. Érvelése szerint Fazekas töredékben fennmaradt életművéből egy társadalmi program körvonalazódik. Eszerint a költészet feladata nem az, hogy a népi kultúrát felemelje egy arisztokratikus regiszterbe, hanem Fazekas lírája hol így, hol úgy szólal meg, s ezzel költészetének célja az, hogy egyszerre szólítson meg különböző társadalmi státuszú, különböző műveltségű olvasókat.

Az előadás 2020. november 27-én a Kutatók éjszakáján hangzott el.