Csörsz Rumen István főmunkatárs (XVIII. századi osztály), a Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 kutatócsoport vezetője 2018. szeptember 1-jén Prágában tartott előadást egy XVIII. századi latin-magyar rabének lehetséges „megfejtéseiről” az International Ballad Commission nemzetközi konferenciáján, amely a Ballads and Memory címet viselte.
A konferencia programja itt elérhető.
Az előadók a népi emlékezetben, balladamotívumként fennmaradt magán- és köztörténeti emlékek felkutatására tettek kísérletet Kelet-Ázsiától Közép-Amerikán át Bretagne-ig, Portugáliáig és Koszovóig – a személynevektől egy múzeumban őrzött középkori kardig, a francia forradalom dalaitól a régi brit ponyvákig és a mai dán alkalmi költészetig. A balladaműfaj népi és műköltészeti kölcsönhatásai miatt több előadásban szóba került az irodalmi népiesség kérdésköre, főként a cseh-morva folklorisztika nézőpontjából. A tanácskozás helyszíne a prágai Néprajzi Múzeum volt, fő szervezői: Thomas McKean és Petr Janeček.
Az előadás magyar változata 2016-ban, a Bethlen Miklós-konferencián hangzott el.