A BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya és a Szegedi Tudományegyetem BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszéke 2023. november 8–11. között Sodalitates quondam et nunc [Tudóstársaságok egykor és most] címmel rendezi meg a VI. Neolatin Konferenciát. 
 

neolatin nyito

 
A konferencián az MTA–BTK Lendület Humanista Kánonok és Identitások Kutatócsoport saját szekcióval lesz jelen, amelynek előadásai 2023. november 8-án, 13:00 órai kezdettel hallhatók. A kutatócsoport terveit, célkitűzéseit és főbb kutatási irányait Szilágyi Emőke Rita ismerteti, ezt követően Békés Enikő, Draskóczy Eszter és Móré Tünde a kutatócsoporton belül végzett projektjeiket mutatják be.

 

Békés Enikő A magyarországi neolatin irodalom kézikönyve: egy tervezet bemutatása című elődásában egy, a nemzetközi tudományos közeg számára is hiánypótló, a magyarországi neolatin irodalmat bemutató kézikönyv terveiről beszél. A kötet, amelynek elkészítése a kutatócsoport egyik fő vállalása, a korszak szakértői segítségével mutatja be a magyarországi neolatin irodalmat író szerzőket, eszmetörténeti folyamatokat, a recepciótörténet releváns fejezeteit, valamint azokat a műfajokat, amelyek leginkább meghatározták az 1400–1600 közötti időszakot. A kötet összeállításának fő célja rávilágítani a latin nyelvű irodalom nemzeti identitásokon átívelő, és azokat összekötő szerepére, valamint a latin nyelv oktatásának, kézikönyveinek a helyzetére. Előadásában bemutatja a kötet koncepcióját, kitér az esetleges külföldi mintákra, különös tekintettel azokra, ahol korábban valamilyen formában már szerepet kapott a magyarországi neolatin irodalom.

Draskóczy Eszter Tar Lőrinc látomásai a Szent Patrik-purgatóriumban című előadásában Zsigmond király udvari emberének és kalandkedvelő lovagjának négy látomásáról beszél, aki 1411-ben érkezett a Patrik-purgatóriumhoz. E látomásokat a lovag vallomása és levele alapján James Yonge dublini jegyző 1416 után írásban rögzítette. Ezek az elkövetkező évszázadokban népszerűvé váltak Magyarországon is, latin és magyar nyelvű feldolgozásai-felidézései egyaránt születettek. Az előadás bemutatja a látomás (Yonge Memoriale című művében szereplő) szövegének jellegzetességeit, továbbá műfajtörténeti helyének tárgyalására is kitér.

Móré Tünde Iskolai feladat és reprezentációs eszköz: latin halotti orációk a 16–17. század fordulóján című előadása azt a folyamatot mutatja be a 17. század első felében megjelent beszédeket vizsgálva, ahogyan a halotti orációk szerepe a 16. századhoz képest megváltozott. Előadásában különös hangsúlyt helyez a Nádasdy Ferenc (1604) és Thurzó György (1617) temetésére készült kiadványokra, amelyek eltérő stratégiákat választottak az elhunytak dicséretére. A szövegek értelmezése során a keletkezési körülmények mellett arra is kiemelt figyelmet fordít, hogy milyen viszonyban állnak az orációk a 16. században kialakult szöveghagyománnyal.

Helyszín: SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Kari Konferenciaterem (6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

A konferencia programja letölthető.