2023. november 6-7-én „Nem drótos füzérbe görbítve” címmel Szekszárdon rendezett Babits Mihály életművének textológiai és filológiai kérdéseivel foglalkozó konferenciát a BTK Irodalomtudományi Intézet és a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar.

babits konferencia szekszard 2023 1

A konferencia programja és ismertetése letölthető.

A 2019-ben indított, Babits Mihály életének fontos színterein rendezett konferenciasorozat célja, hogy felélénkítse a Babits-életmű különböző területeivel foglalkozó filológusok, irodalomtörténészek közötti szakmai párbeszédet, és ezzel is segítse a kritikai kiadások minél magasabb tudományos színvonalú elkészülését. 

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum Babits Mihály Emlékházának közreműködésével Lovas Csilla irodalomtörténész főmuzeológus rendezésében a konferencia ideje alatt ideiglenes kiállítás mutatta be a költő személyéhez, életéhez és művészetéhez kapcsolódó relikviákat, kéziratokat.

Babits Mihály műveinek kritikai kiadásán évtizedek óta két kutatócsoport dolgozik: a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet munkatársai készítik Babits verseinek kritikai kiadását, és már több mint egy évtizede a PPKE BTK kutatói más tudományos műhelyek (PIM, OSZK) munkatársaival kiegészülve a prózai művek, műfordítások és az esszék sajtó alá rendezésén dolgoznak. A két kutatócsoport 2019-ben úgy határozott, hogy a folyamatos szakmai és tudományos együttműködésen túl kétévente konferenciát szervez, ahol az érdeklődő közönség előtt beszámol a munka állásáról. Az eredeti tervek szerint a konferencia helyszínei mindig Babits Mihály életének fontos színterei: 2019-ben Budapesten (PIM)2021-ben Esztergomban (PPKE BTK) került sor a tanácskozásra. 2023-ban Szekszárdon, Babits szülővárosában rendezték meg az eseményt.

A konferenciasorozat szervezői több célt is kitűztek maguk elé. Elsődlegesen azt, hogy helyreállítsák és felélénkítsék a Babits-életmű különböző területeivel foglalkozó filológusok, irodalomtörténészek közötti szakmai párbeszédet, és ezzel is segítsék a különböző műfajok kritikai kiadásának minél magasabb tudományos színvonalú elkészülését. Ugyanakkor nem titkolt céljuk az is, hogy amikor az egyes kutatók saját szöveggondozói praxisuk érdekesnek vélt problémáit, kérdéseit és az azokra született megoldásokat és válaszokat megosztják a szélesebb szakmai közösséggel, akkor más életművek szövegeivel dolgozó textológusok-filológusok számára is inspirációval tudjanak szolgálni. A szervezők célja továbbá, hogy a tanácskozásba minden alkalommal az adott helyszínen, ezúttal Szekszárdon működő, tudományos tevékenységükkel a Babits-életműhöz, Babits-filológiához kapcsolódó kutatók is bekapcsolódjanak.