A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2021. november 26–27-én „Gondos elmerülés a részletekben” címmel műhelykonferenciát rendezett Esztergomban a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről.

babits konferencia2021

A konferencia programja letölthető.

„A jó olvasót tulajdonképpen ugyanaz teszi ami a jó filológust: a gondos elmerülés a részletekben, a lényegnek biztos meglátása, a bőséges és önkénytelen asszociációk, türelem, sőt bizonyos mértékű alázatosság, s végül az éber, sohasem lankadó és tág körű érdeklődés.” 
(Babits Mihály)

A konferencia az OTKA által támogatott K 138529 azonosítószámú, „Babits Mihály verseinek és műfordításainak kritikai kiadása” című projekt keretében valósult meg.

----------------------------------------------------------
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézményeiben és rendezvényein szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni. Az események oltási igazolással látogathatók.