1972

„Magyar királyok orvosa: Giovanni Jacopo Manardo”, Orvosi Hetilap 113 (1972): 2177‒2179.

1976

„A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár Ritkasággyűjteménye”, Orvostörténeti Közlemények 78‒79 (1976): 111‒137.

1978

„David Verbezius könyvtárának töredéke a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban”, Magyar Könyvszemle 94 (1978): 314‒321.

1981

„Bonfini Symposionja”, Irodalomtörténeti Közlemények 85 (1981): 511‒534. (Reneszánsz-füzetek, 50.)

1990

„Mátyás király és a humanista nevelés”. Vigilia 55 (1990): 824‒827.

1992

„Marsilio Ficino Kratülosz-argumentuma ‒ Marsilio Ficino: Kratülosz, vagy A nevek valódi értelme”. Helikon (1992): 335‒347.

1996

„Nagy Károly környezetének álneveiről”. Filológiai Közlöny XLII (1996): 114‒120.

1999

„Ioannes Pannonius e la sua lettera a Marsilio Ficino”. Verbum. Analecta neolatina l(1999): 59‒68.

2003

„Humanista symposion rendezvények”. Symposion (Szimpóziumok és Alkotótelepek Társaságának periodikája) (2003): 26‒33.

2004

„Vitéz János műveltsége”. Irodalomtörténeti Közlemények 108 (2004): 533‒540.

„Az eszményi humanista könyvtár. Angelo Camillo Decembrio könyvtárideálja és Mátyás király könyvtára”. Magyar Könyvszemle 120 (2004): 1‒13.

2005

„Pócs Dániel: »Mátyás király hatalmi reprezentációja és Firenze az 1480-as években. A Didymus-corvina...« c. PhD értekezésének vitája”. Művészettörténeti Értesítő 54 (2005): 172–180.

„La cultura di János Vitéz”. Camoenae Hungaricae  2 (2005): 13‒22.

2006

„Antiturcica negli anni quaranta del ‘400:  Le epistole di Francesco Filelfo, di Poggio Bracciolini e di János Vitéz”. Camoenae Hungaricae 3 (2006): 17‒27.

„Keresztes hadjáratok és a humanizmus megjelenése Magyarországon”. Irodalomtörténeti Közlemények 110 (2006): 3‒14.

2009

„Mátyás és Beatrix. Hatalom és házasság”. Tiszatáj 2. sz. (2009): 68‒77.

2011

„A bázeli zsinat hatása Magyarországon (Görögök, görög tudósok és a korai magyar humanizmus)”. Irodalomtörténeti Közlemények 115 (2011): 3‒26.

„Aragóniai Beatrix szerepe Mátyás király irodalmi mecenatúrájában”. Irodalomtörténeti Közlemények 115 (2011): 158‒167.

„Argüropulosz magyar hívei”. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIV‒XV (2011): 275‒282.

2014

„Asztrológia, mágia és Apuleius-kultusz Mátyás király műveltségében”. Irodalomtörténeti Közlemények 118 (2014): 215‒225.

„Astrologia, Magia e Culto di Apuleio Nella Cultura di Mattia Corvino”. Acta Antiqua Academia Scientiarum Hungariae 54 (2014): 235‒246.

„Humoros exemplumok erkölcsi tanulsággal: Pier Paolo Vergerio kisprózai jellegű művei”. Jelenkor LVII/5. sz. (2014): 580‒583.