Az MTA–BTK Lendület Humanista Kánonok és Identitások Kutatócsoport és a BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya új műhelysorozatot indít Textológiai-filológiai műhely címmel, évi kétszeri alkalom (őszi és tavaszi) meghirdetésével. 

chants royaux sur la conception btv1b8539706t

Az első műhelyalkalmat Kasza Péter és Szilágyi Emőke Rita tartják, Gondolatok az ultima manus elve kapcsán címmel október 24-én 16:00 órakor

meghívó letölthető.

Textológiai-filológiai műhelyt az a belátás hívta életre, hogy a kritikai kiadások munkálatai során minden korszak kutatója szembesülhet olyan módszertani problémákkal, melyeknek a más, szöveggondozással foglalkozó kutatók körében való megvitatása és feloldása nagyban elősegítené kiadói munkáját. A műhely egyúttal tulajdonképpen újraélesztése egy korábbi hagyománynak: az Irodalomtudományi Intézetben egykor Schulz Katalin vezetésével működő Textológiai mesterkurzus programsorozatnak. A kiadásra szánt szöveg nyelvétől és korától független módszertani kérdések, problémák tematizálását tűzzük ki célul, e témakörben várjuk előadók jelentkezését.

Az első problémafelvető műhelyalkalmat Kasza Péter és Szilágyi Emőke Rita tartják, Gondolatok az ultima manus elve kapcsán címmel. A fókusztext fil 1 meghivoban ezúttal a kritikai kiadások készítése során a 19. század óta maximaként kezelt ultima manus elve áll, egy esettanulmány keretén belül bemutatva. Verancsics Antal és Oláh Miklós levélváltásának javát Verancsics későbbi leveleskönyvéből ismerjük, mely a szerző saját kezű, sokszor többszörösen átszerkesztett változatokat tartalmazó levélgyűjteménye. Az esettanulmányt bemutató előadást vita követi, melyet előre felkért hozzászólás indít, majd a műhelyfoglalkozáson részt vevő hallgatóság is bekapcsolódik.

Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, I. emeleti tanácsterem (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)
Időpont:  2023. 10. 24. 16:00–18:00