2023-ban Klaniczay Tibor (1923–1992) születésének századik évfordulóját ünnepli a BTK Irodalomtudományi Intézet: rendezvénysorozattal tisztelegnek a nemzetközi szinten elismert tudós, akadémikus és tudományszervező előtt.

klaniczay100 beszamolo3

Az év első felében kerekasztal-beszélgetés, egész napos workshop, mesterkurzus, valamint egy angol nyelvű előadás szerepelt az emlékév programjában. A megemlékezéssorozat szeptemberben folytatódik A könyv a kora újkori Kárpát-medence művelődésében című konferencián Sárospatakon. 

Születésének 100. évfordulójára szakmai eredményei és az általa megtestesített Klaniczay-hagyomány jelentőségéről Egy rendkívüli életút mérlege címmel a BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztályának tudományos főmunkatársa, Tóth Zsombor készített összefoglalót, amely a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Ismerettárának Évfordulók rovatában jelent meg 2023. július 5-én.

A Klaniczay-emlékév eseményei

klaniczaytibor2023. január 24-én a Revideált Klaniczay? A textológiai munka problémái című szöveg újraolvasása címmel rendezett beszélgetésen Kecskeméti Gábor moderálásával Debreczeni Attila, Szilágyi Márton, Kasza Péter, Békés Enikő, Bene Sándor és Tóth Gergely foglalta össze a hazai textológiai paradigma alakulását a Textológiai Munkabizottság felállításától (1961) kezdve egészen napjaink meghatározó változásáig, a born-digital szövegkiadások elterjedéséig. A kerekasztal-beszélgetés után Klaniczay Péter az Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtárának ajándékozta édesapja könyvgyűjteményének egy kalandos utat bejárt darabját, Czvittinger Dávid 1711-ben megjelent Specimen Hungariae literatae című kötetét.

Az emlékév következő eseménye február 22-én továbbra is a textológia területéhez kapcsolódott: a Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum című szövegkiadás-sorozatot vizsgáló workshop előadásai kifejezetten a latin nyelvű szövegek kiadása során felmerülő problémákat tárgyalták. A neolatin szövegkiadói műhelyek módszertani és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó előadások régi és új kutatások eredményeibe engedtek bepillantást, amelyekből egyrészt kiderült, hogy a könyvtárakban és a levéltárakban hatalmas mennyiségű forrás várja kiadóit és értelmezőit, másrészt ennek a munkának az összetettségét is érzékeltették. A konferencia és a Bibliotheca által kiadott és kiadásra váró művek sorozata a neolatin stúdiumok utóbbi évtizedekben végbement fejlődését és a tudományterület jelentőségét is illusztrálta.

klaniczay100_beszamolo1-1.jpg

Március 20. és 24. között rendezték meg az Irodalomtudományi Intézetben a Klaniczay Tibor irodalomtörténeti univerzuma című mesterkurzust. Az esemény, amely többéves múltra tekint vissza, elsősorban mesterszakos vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók jelentkezését várta, hogy ebben az évben Klaniczay Tibor szerteágazó munkásságát dolgozzák fel az erre reflektáló előadások és szemináriumok segítségével. Az első két nap a reneszánsz, illetve az irodalomtörténeti korszakolás kérdései körül forgott, míg a harmadik nap előadói olyan, a reformációhoz kapcsolódó témákat jártak körbe, mint például a mezővárosi reformáció elmélete. A mesterkurzus negyedik napján a korábbi évekhez hasonlóan a hallgatóké volt a főszerep: a reformáció korának kiadási kérdéseit, a halotti beszédek történetét, a katolikus restauráció, valamint a neolatin történetírás egyes jelenségeit bemutató előadásaikat vita követte.

klaniczay100_beszamolo2-1.jpg

Az emlékév utolsó programja ebben a félévben a Klaniczay Memorial Lecture Series [Klaniczay emlékelőadás-sorozat] újabb eseménye volt. Az előadássorozatot 2018-ban hívták életre azzal a céllal, hogy a reformációkutatáshoz kapcsolódó új kutatási eredmények nagyobb nyilvánosságot kapjanak. Június elsején az Edinburghi Egyetem kutatója, Simon Burton volt az Irodalomtudományi Intézet vendége, akinek előadása a keresztény filozófia kérdését a hosszú reformáció értelmezési keretein belül vizsgálta.

A Klaniczay Tibor munkásságának szentelt megemlékezéssorozat ősszel folytatódik az éves Reneszánsz-barokk konferencián, amelyet idén Sárospatakon rendeznek meg szeptember 6–9. között A könyv a kora újkori Kárpát-medence művelődésében címmel. Már a helyszínválasztás is szimbolikusnak tekinthető, hiszen a több mint 50 éve zajló konferenciák sorában az elsőt éppen Sárospatakon tartották 1970-ben.

A Klaniczay-emlékév programjai a MTA Lendület-Hosszú Reformáció Kelet Európában (1500–1800), a Centre for Reformation Studies és a BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya közreműködésében valósulnak meg.

Az emlékév nyitórendezvénye, a Revideált Klaniczay? című kerekasztal-beszélgetés a Videotoriumban megtekinthető.