A Centre for Reformation Studies Kecskeméti Gábor vezetésével 2021-ben jött létre a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetben. Az új kutatási és tudománymenedzselési központ hosszútávú célja, hogy a magyar reformációtörténeti kutatások és eredmények számára a nemzetközi tudományos környezetben kellő szakmai megjelenítést, illetve a magyar kezdeményezéseknek nemzetközi partnereket és fogadókészséget biztosítson. A reformációkutató központ 2023-ig az MTA BTK Lendület‒Hosszú Reformáció Kelet-Európában (1500‒1800) Kutatócsoport keretei között működött.