A bécsi Collegium Hungaricum vendége lesz 2024. február 29-én Boka László, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa az „Egy emelkedett, egységes világnézet, irodalmi és eszmei szabadság” – Bánffy Miklós, transzilvanizmus, erdélyi Helikon című rendezvényen a Collegium Hungaricum és az „Europa”-Club közös szervezésében.

banffymiklos


Bánffy Miklós és az erdélyi Helikon két évtizede című kiállítás megnyitóját követő kerekasztal-beszélgetés főbb témái Bánffy Miklós megújult, progresszív transzilvanizmusa, kérlelhetetlen minőségeszménye és a nemzeti önkritika szükségessége. Boka László szerkesztésében 2023-ban jelent meg a Transzilvanizmus. Eszmék, korok, változatok című tanulmánykötet, amelynek szerzői a transzilvanizmussal kapcsolatos legjelentősebb, olykor vitatott kérdéseket tekintik át. 
tartalomjegyzék letölthető.

150 éve, 1873. december 30-án született gróf Bánffy Miklós, aki az egyik utolsó magyar polihisztorként több művészeti ágban jelentőset alkotott, ugyanakkor gazdag arisztokrataként fontos politikai tisztségeket is betöltött. Az 1926-tól Romániában élő gróf gazdag életpályájának egyik legfontosabb része erdélyi irodalomszervező munkássága.

Bánffy Miklós és az erdélyi Helikon két évtizede című, a két világháború közötti időszakot átfogó kiállítás elsősorban a korabeli erdélyi magyar irodalmi élet sokszínűségét, az évforduló kapcsán a Helikon írói csoportosulás élére álló Bánffy Miklóst, valamint a transzilvanizmus szellemiségét mutatja be, de Bánffy mellett kitér a Helikon írói csoportosulás más meghatározó alakjaira is, mint például Kuncz Aladár, Tompa László, Makkai Sándor és Kós Károly. 
A korábban Nagyváradon, Marosvécsen és Temesváron is megtekinthető kiállítás szövegíró-kurátora Boka László irodalomtörténész, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa és a Partiumi Keresztény Egyetem docense.