Megjelent a Transzilvanizmus: eszmék, korok, változatok című tanulmánykötet, amelynek szerkesztője és összeállítója Boka László, a BTK Irodalomtudományi Intézet Modern magyar irodalmi osztályának tudományos főmunkatársa.

transzilvanizmus borito


A kötetben megjelenő tanulmányok századokon átívelően mutatják be a transzilvanizmus tendenciáit, a bonyolult, sokszor vitatott, ugyanakkor mindmáig hatni tudó eszmekör változatait és összetett értékrendszerét, előzményeit és utóhatásait.

tartalomjegyzék letölthető.

A 20. századi transzilvanizmuskoncepciók szellemi autonómiaformákként, egy újra felfedezett regionális eszmerendszer együtthatóiként teljesedtek ki. A különböző tudományterületeket képviselő szerzők olykor egymással polemizálva mutatják be az önálló Erdélyi Fejedelemség idejétől napjainkig terjedő eszmetörténeti vonulatot, az erdélyi gondolat alakulását, sokszínű változatait egészében szemléltetve. A tanulmányok összességében a transzilvanizmus mint eszmerendszer, mint mozgalom, mint regionális cselekvési program, mint irodalmi narratíva és olvasati, értelmezői keret, illetve mint a két világháború közötti vigaszideológia, tehát mint megújulni képes, erőteljes regionalitásprogram jelenik meg.

Az MMA Kiadó gondozásában megjelent kötet a szerkesztő Boka László mellett Balázs Imre József, Balázs Mihály, Filep Tamás Gusztáv, K. Lengyel Zsolt, Láng Gusztáv, Markó Béla, Murádin Jenő, Patócs Molnár János, Szász László és Vallasek Júlia írásait közli, valamint Cs. Gyímesi Éva és Pomogáts Béla egy-egy korábbi, jelentős tanulmánya is helyet kapott benne.