+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Boka László

Boka László

Boka László
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(+36 1) 279 2779
Nagyvárad, 1974
 • magyar-angol szakos bölcsész (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, 1996)
 • magiszteri fokozat (irodalomkritika-irodalomszociológia, 1997, Babeș–Bolyai Tudományegyetem)
 • az Irodalomtudomány doktora (PhD, komparatisztika, 2006, ELTE)
 • 2021– BTK Irodalomtudományi Intézet, Modern Magyar Irodalmi Osztály, tudományos főmunkatárs
 • 2008–2020 Országos Széchényi Könyvtár – tudományos igazgató és kiadóvezető, (Tudományos Igazgatóság)
 • 2019-2020 Károli Gáspár Református Egyetemen – kutatási programvezető és óraadó (ÚNKP Bolyai+ program; Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • 2012– Partiumi Keresztény Egyetem – egyetemi docens (Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék)
 • 2016–2017 Pázmány Péter Katolikus Egyetem – óraadó (Történettudományi Intézet)
 • 2005–2007 Országos Széchényi Könyvtár – tudományos projektvezető (Főigazgatói titkárság)
 • 2002-2006 MTA-ELTE Ideológiák Kutatócsoport – tudományos munkatárs
 • 1998–2004 Országos Széchényi Könyvtár – irodalmi szakreferens, tudományos kutató, osztályvezető-helyettes (Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat)
 • MTA köztestületi (tag, I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztály)
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (tag)
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság (tag)
 • OSZK Tudományos Bizottság (elnök 2008-2020)
 • OSZK Kiadó (kiadóvezető 2007-2020)
 • PKE – kutatási projektvezető (2012-)
 • NKA kurátor (Szépirodalom és Ismeretterjesztés kollégium, 2012-2016)
 • Klebelsberg Kuno-ösztöndíj főbizottság, kurátor (2008-2020)
 • Több konferenciasorozat szervezője, könyvsorozat elindítója, sorozatszerkesztője (pl. Bibliotheca Scientiae et Artis; Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások; Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái, stb.)
 • Irodalmi emlékévek (A magyar nyelv éve; Az első világháború centenáriuma; Reformáció 500; Arany János bicentenárium; Szigligeti Ede bicentenárium, Weöres 100, Jékely 100, Ady-emlékév, Örkény 100, stb.) szervezőbizottságainak tagja, kapcsolódó kiállítások kurátora vagy országos projektek koordinátora.
 • Új Nemzeti Kiválóság Program, MTA Bolyai+ ösztöndíj (2019/2020)
 • József Attila-díj (2019)
 • MTA Bolyai János kutatói ösztöndíj, 3 év, (2019-)
 • Alkotói ösztöndíj, NKA (2018)
 • Szép Magyar Könyv díjak. (Köztársasági elnöki különdíj a „Valaki útravált…” – Az úton levő és kiútkereső Ady Endre kötetért, 2020; Köztársasági elnöki különdíj a „Volt a hazának egy-két énekem” – ARANY 200 c. kötetért, 2019; Antall József különdíj a Propaganda az I. világháborúban c. kötetért, 2017; elismerő oklevél, tudományos szakkönyvek kategória, a Gyűjtők és gyűjtemények c. kötetért, 2010)
 • Erasmus+ oktatói ösztöndíj (Pécs, Pécsi TE Bölcsészkar, 2016)
 • Erasmus+ oktatói ösztöndíj (Szeged, Szegedi TE Bölcsészkar, 2015)
 • Oklevél és emlékérem – Szigligeti Ede munkásságának bicentenáriumán végzett tevékenységéért (a Nagyváradi Szigligeti Színház elismerése, 2014)
 • Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalomtudományi díja (A befogadás rétegei című tanulmány- és kritikakötetért, 2004)
 • Erasmus doktori ösztöndíj (Universiteit Leiden, Hollandia, 2002)
 • A Magyar Könyvszemle szerkesztője (évente 4 szám, 2010–)
 • A Lymbus Magyarságtudományi Szemle szerkesztőbizottsági tagja (éves megjelenés, 2011–)
 • Az Újvárad főmunkatársa (havi megjelenés, 2020–)
 • Az Irodalmi Magazin szerkesztőbizottsági tagja (évente 4 szám, 2014–2019)
 • Az OSZK Mercurius (és angol változata, a Bulletin) c. évkönyveinek főszerkesztője (2008-2019)
 • A Várad irodalmi és művészeti folyóirat egyik alapítója, állandó munkatársa (évente 12 szám, 2002–2020)
 • A hazai klasszikus modernség alkotói, intézményei, írócsoportosulásai, vitái és hatástörténete (ezen belül: A Holnap antológiák szerepe)
 • Az erdélyi magyar irodalom utóbbi 100 esztendeje, illetve annak magyarországi recepciója (ezen belül: irodalmi élet, íróportrék, nemzedéki fellépések, irodalompolitikai, irodalomkritikai és irodalomszociológiai vizsgálatok, kánonkritikai elemzések)
 • összehasonlító irodalomtudomány, kánonelméletek, irodalmi kultuszkutatás

Boka László az MTA köztestületi adatbázisában