„A rejtelem volt az írósága…”: A ködlovag-jelenség történeti, poétikai és biografikus vetületei a századfordulótól napjainkig címmel megjelent a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának tanulmánykötete. A kiadvány a 2022. március 11–12-én Miskolcon rendezett Ködlovagok tegnap és ma című országos irodalomtudományi konferencia előadásainak szerkesztett, lektorált változatait tartalmazza.

kodlovag konyvbemutato 230316

A tanulmánykötet bemutatóját 2023. március 16-án Kecskeméti Gábor akadémikus, a BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója és kutatóprofesszora, a ME Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője nyitotta meg a miskolci Művészetek Háza (MÜHA) kávézójában

A kötet szerkesztőivel, Ludmán Katalinnal (ME BTK) és Radnai Dániel Szabolccsal (BTK ITI) Major Ágnes, a BTK Irodalomtudományi Intézet Modern magyar irodalmi osztályának munkatársa beszélgetett.

A kötet középpontjában egy cseppet sem szokványos irodalomtörténeti terminus, a ködlovag fogalma áll. A kifejezés legkésőbb az 1940-es évek óta bizonyosan része a magyar irodalomtudomány szókészletének, története azonban ennél korábbra nyúlik vissza, jelentése pedig akár a közelmúlt irodalmi folyamatainak leírásakor is aktuális lehet.

A ködlovag alakjáról szólva Krúdy Gyula mondta 1929 áprilisában Cholnoky Lászlóról: „A rejtelem volt az írósága…”
Ki vagy mi a ködlovag(ság) tehát? Szokatlan légköri jelenség? Írói önmeghatározás? Történeti alakok irodalmi reprezentációja? „Nemzedéki” csoportosulás? Évszázadokon átívelő „ellenkánon”? Az irodalomkritika eufemisztikus „szakkifejezése” a devianciára? Folytathatnánk a sort. A ködlovag-jelenség voltaképpen az irodalom- és a nyelvtudomány alapvető kérdéseihez vezet: leírható, megérthető-e egyáltalán az irodalom és a művészet metaforikus kategóriák metaforikus magyarázatai révén? A kötet abban a szellemben készült, amely szerint az irodalomtudósnak érdemes fontolóra vennie további, például történeti, poétikai és biografikus szempontokat is egy-egy hatástörténeti jelenség vagy fogalmi konstrukció kritikai vizsgálatakor.

A tanulmánykötet letölthető.