A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete és Irodalomtudományi Doktori Iskolája, valamint a Pro Scientia Hallgatói Öntevékeny Kör 2022. március 11–12-én konferenciát rendezett Ködlovagok tegnap és ma – A ködlovag-jelenség történeti, poétikai és biografikus vetületei a századfordulótól napjainkig címmel.

kodlovagog konferencia


A konferencia része volt március 11-én a Digitális feltételek az irodalomtudományban és a Nyugat-korszak filológiájának jelenkori kihívásai címmel rendezett kerekasztal-beszélgetés Kecskeméti Gábor vezetésével, a BTK Irodalomtudományi Intézet több munkatársának részvételével.

A konferencia programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

ködlovag kifejezés egyszerre utal a századforduló magyar irodalmában fel-feltűnő zsánerfigurára és ugyanezen időszak olyan népszerű, bár a Nyugat-centrikus kánon szempontjából periférián lévő szerzőire, mint például Cholnoky Viktor, Szini Gyula, Krúdy Gyula, Lovik Károly, Gozsdu Elek, Ambrus Zoltán vagy Török Gyula. A „ködlovag-paradigma” máig érvényes vonatkoztatási pontot jelenthet a modernség irodalmának vizsgálatakor, és az 1970-es években felélesztett fogalom jelentős történeti távlatból ad lehetőséget a jelenség újraértelmezésére. Nemcsak a századforduló és az 1945 utáni magyar társadalom jellegzetes nemzedéki figuráiról beszélhetünk – hősöket és szerzőket egyaránt ideértve (Sziveri János, Petri György, Simon Balázs, Csengey Dénes, Rubin Szilárd), hanem a közelmúlt magyar nyelvű irodalmának gyakorta tragikus sorsú, deviáns szerzőiről, botrányhőseiről is (Hazai Attila, Málik Roland, Benda Balázs).

A konferencia a ködlovag-jelenséghez köthető témák és jelentés-összefüggések mozgósításra tett kísérletet, ezért az elhangzó előadások egy-egy szerző vagy szövegcsoport, esetleg egy nemzedék alaposabb elemzésével vizsgálták, hogy milyen társadalomtörténeti, identitásbeli, alkotáslélektani és poétikai kérdéseket világít meg a ködlovag-jelenség kritikai megközelítése, illetve, hogy ezen összetevők milyen hangsúlyeltolódásait figyelhetjük meg a századforduló óta.


----------------------------------------------------------
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézményeiben és rendezvényein szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni.
Az események oltási igazolással látogathatók.