Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályán 2015-ben alapított Erdődy Edit-díjat 2023-ban Farkas Zsolt nyerte el Pozíciók és kompozíciók című tanulmánykötetéért (K.E.R.T. Kiadó, Budapest, 2022). 

farkaszsolt erdodyedit dij 2230207


Az Erdődy Edit születésnapja alkalmából odaítélt díj ünnepélyes átadásán, 2023. február 7-én a BTK Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében Deczki Sarolta mondott laudációt.  

A kötet tartalomjegyzéke letölthető. 

Az
 Erdődy Edit-díjaa Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának közössége az Erdődy és Szabics családdal egyetértésben évente ítéli oda az előző évben megjelent olyan kortárs irodalmi, színházi vagy irodalomtudományi teljesítmény elismeréseként, amely a humor, az irónia, a szatíra, illetve a bevett evidenciákra való elfogulatlan rákérdezés eszközével a társadalmi megértés, a szolidaritás és humánum értékeit segíti érvényesülni.

ErdodyEdit dij

A díj Erdődy Edit személyiségére és munkásságára emlékeztető
egyedi 
tárgy, amelyet Szabics Ágnes képzőművész – a névadó lánya – készít,
és amelyhez kísérő oklevél is tartozik.