Reciti Kiadó szerkesztősége 2024. január 23-án könyvbemutatót rendezett a BTK Irodalomtudományi Intézet Klaniczay termében, ahol a kiadó gondozásában megjelent köteteket Bene SándorBáthory Orsolya és Szatmári Áron mutatta be.  

Molnár Antal
 kismonográfiája a déli szláv katolikusok által kidolgozott 16–17. századi illírizmust vizsgálja, Tasi Réka könyve a kora újkori katolikus prózaszövegek keletkezését tekinti át, Pap Balázs műve pedig a 16. századi protestáns líra és epika szövegváltozataival és azok feldolgozásával foglalkozik.


A könyvbemutatón Móré Tünde készített képeket: