+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Bene Sándor

Bene Sándor

Bene Sándor
...
Reneszánsz Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2775

1984–1989 ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom–latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 • az irodalomtudomány kandidátusa (CSc, 1998 MTA)
 • 1989–1992 MTA–Irodalomtudományi Intézet – tudományos továbbképzési ösztöndíjas
 • 1993– MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály – tudományos segédmunkatárs (1993–1996), tudományos munkatárs (1996–1998), tudományos főmunkatárs (1998–)
 • 1994– Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv- és Kultúratudományi Intézet, Régi Magyarországi Irodalom Tanszék – egyetemi adjunktus (1994–2005), egyetemi docens (2005–)
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság – főtitkárhelyettes (2006–2012); főtitkár (2012-)
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (1998–2001; 2005–2008)
 • Mellon Research Fellowship (2002: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek; 2005: Firenze, Villa I Tatti–Harvard Education Center)
 • MTA Fiatal Kutatók Díja (2000)
 • Klaniczay Tibor-díj (2011)
 • Toldy Ferenc-díj (2017)
 • Irodalomtörténeti Közlemények – Szemle rovat vezetője (2002)
 • Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum – szerkesztőbizottság tagja (2015-)
 • régi magyar irodalomtörténet
 • kora újkori eszmetörténet
 • magyarságtudomány
 • horvát-magyar irodalmi kapcsolatok
 • Zrínyi Miklós európai hírnevének dokumentumai – kutatásvezető (OTKA T 37477, 2002–2006)
 • Nemzet, haza, vallás és szabadság - régi és új beszédmódok a Bocskai-felkelés szöveghagyományában és a 17. század magyar politikai gondolkodásában – társkutató (OTKA T 113251, 2015–2018)