Az SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszékének sajtótörténeti kutatócsoportja 2022. szeptember 15–17-én Történetek az irodalom médiatörténetéből: Mélyfúrások a magyar irodalmi sajtótörténetben ‒ lapok, szerzők, szerkesztők; szövegek és olvasóik címmel konferenciát rendezett Szegeden. 

szeged mediatortenet konferencia 2022

A tudományos tanácskozáson a BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Császtvay Tünde (Húzóerő: Mikszáth Kálmán újságot ír, olvas ‒ és erőt nyer), Rákai Orsolya (Sajtó-kézimunka és slow print: az irodalmi mű eseményjellegének megőrzése a tömegesedés korában), Török Zsuzsa (1860: Arany János pesti szerkesztő lesz) és Virágh András (1914: Nem indul el a Máglya című folyóirat: A kis folyóiratok és érvényesülési lehetőségeik az 1910-es években) tartott előadást.

A konferencia programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

Helyszínek:
SZAB Székház Díszterem, 6720 Szeged, Somogyi utca 7.
SZTE BTK Kari Konferenciaterem, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Az élő közvetítés az alábbi kapcsolattal érhető el:

csütörtök, péntek: https://us06web.zoom.us/j/84097573264...
szombat: meet.google.com/rod-xsbx-isb

***

Történetek az irodalom médiatörténetéből
Mélyfúrások a magyar irodalmi sajtótörténetben – lapok, szerzők, szerkesztők; szövegek és olvasóik

Tudományos konferencia

2022. szeptember 15‒17. Szeged

plakát: http://arts.u-szeged.hu/konferenciak/2022-szeptember/tortenetek-irodalom

programok: http://arts.u-szeged.hu/download.php?docID=133702

absztraktfüzet: http://arts.u-szeged.hu/download.php?docID=133703

Szervező:

az SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszékének Történetek az irodalom médiatörténetéből kutatócsoportja (NKFI K 132124)

Online csatlakozási lehetőség:

csütörtök, péntek: https://us06web.zoom.us/j/84097573264...
szombat: meet.google.com/rod-xsbx-isb

PROGRAM

CSÜTÖRTÖK (szeptember 15.)
(SZAB SZÉKHÁZ DÍSZTEREM)

13:50 SZAJBÉLY MIHÁLY (SZTE): Megnyitó

1. SZEKCIÓ
Elnök: SZAJBÉLY MIHÁLY (SZTE)

14:00 SZILÁGYI MÁRTON (ELTE)
Egy Tóth Kálmán-levél és az 1852-es év néhány sajtótörténeti eseménye
14:20 TÖRÖK ZSUZSA (BTK ITI)
1860: Arany János pesti szerkesztő lesz
14:40 T. SZABÓ LEVENTE (BBTE)
A little periodical/petite revue a korai magyar modernizmusban: összehasonlító médiatörténeti kísérlet

15:00‒15:30 vita
15:30‒16:00 kávészünet

2. SZEKCIÓ
Elnök: HANSÁGI ÁGNES (SZTE)

16:00 VIRÁGH ANDRÁS (BTK ITI)
1914: Nem indul el a Máglya című folyóirat: A kis folyóiratok és érvényesülési lehetőségeik az 1910-es években
16:20 CSÁSZTVAY TÜNDE (BTK ITI)
Húzóerő: Mikszáth Kálmán újságot ír, olvas ‒ és erőt nyer
16:40 LENGYEL IMRE ZSOLT (ELTE)
Művészetfelfogás és kritikai elvek Rákosi Jenő Budapesti Hírlap-cikkeiben
17:00 RÁKAI ORSOLYA (SZTE/BTK ITI)
Sajtó-kézimunka és slow print: az irodalmi mű eseményjellegének megőrzése a tömegesedés korában

17:20‒18:00 vita

PÉNTEK (szeptember 16.)
(SZAB SZÉKHÁZ DÍSZTEREM)

1. SZEKCIÓ
Elnök: CSÁSZTVAY TÜNDE (BTK ITI)

09:00 SZALISZNYÓ LILLA (SZTE)
Író a pódiumon: Jókai Mór szépirodalmi felolvasásai
09:20 BALOGH GERGŐ (EKKE)
A nyilvánosság mint cselekményszervező elv Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című regényében
09:40 SZILÁGYI ZSÓFIA (SZTE)
„akaratlanul és természetes őszinteséggel” (Móricz Zsigmond válaszai és imázsa a Színházi Élet körkérdéseiben)

10:00‒10:30 vita
10:30‒11:00 kávészünet

2. SZEKCIÓ
Elnök: TÖRÖK ZSUZSA (BTK ITI)

11:00 RÓZSAFALVI ZSUZSANNA (PIM)
Elfeledettek: Bethlen Margit és az Ünnep
11:20 VOJNICS-ROGICS RÉKA (SZTE)
Gyerek és/vagy felnőtt olvasók? Mit árul el a Magyar Lányok műfaji kínálata?
11:40 TÓTH BENEDEK (PE)
Nagyváros, sajtó, identitás (A tárcaszerű beszédmód és a modern identitás genealógiája)

12:00‒12:30 vita
13:00‒14:30 ebédszünet

3. SZEKCIÓ
Elnök: SZABÓ GÁBOR (SZTE)

14:30 DANYI GÁBOR (OSA/OSUN)
A szamizdat sajtónyilvánosság: Technikák, praxisok, szövegmodellek és recepciós mintázatok
14:50 FÜZI PÉTER (SZTE)
Tandori Dezső első köteteinek megítélése a folyóiratos előzményeik fényében
15:10 PATAKI VIKTOR (KRE)
(H)antológiakultúra?
15:30 MÉSZÁROS MÁRTON (KRE)
KAF médiumai
15:50‒16:30 vita
16:30‒17:00 kávészünet

4. SZEKCIÓ
Elnök: MÉSZÁROS MÁRTON (KRE)

17:00 MÁRTON-SIMON ANNA (SZTE)
A Hét indulása Kiss József szerkesztői elveinek tükrében
17:20 DEDE FRANCISKA (OSZK)
A Hét szépirodalmi szerzői 1889‒1914 között

17:40‒18:00 vita

SZOMBAT (szeptember 17.)
(SZTE BTK KARI KONFERENCIATEREM)

1. SZEKCIÓ
Elnök: T. SZABÓ LEVENTE (BBTE)

09:00 UJVÁRI HEDVIG (PPKE)
A magyar irodalom recepciója a jelentősebb fővárosi német nyelvű lapokban 1867 után: Vázlatos áttekintés és kísérlet egy adatbankra
09:20 ASZTALOS VERONKA ÖRSIKE (SZTE)
Az Élet szerepe a norvég irodalom 19. századi terjesztésében Magyarországon

09:40‒10:00 vita
10:00‒10:30 kávészünet

2. SZEKCIÓ
Elnök: SZILÁGYI MÁRTON (ELTE)

10:30 GERE ZSOLT (SZTE)
A mottó(k) mint párbeszéd (Az Athenaeum első évfolyamának mottóhasználata)
10:50 CSIKÓS GRÉTA (SZTE)
Volenti nihil difficile – Az Életképek 1847/1. félévének novelláiról
11:10 KISS A. KRISZTA (SZTE)
Jókai első élclapjának jelentősége: A Nagy Tükör szerepe a humorisztikus periodikák történetében
11:30 HANSÁGI ÁGNES (SZTE)
A magyar szépirodalom délibábja: 1853 − Megindul a Délibáb: Nemzeti Szinházi Lap

11:50‒12:30 vita

12:30 HANSÁGI ÁGNES (SZTE): Zárszó