+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Rákai Orsolya

Rákai Orsolya

Rákai Orsolya
...
Irodalomelméleti Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2777

1991–1996, JATE Szeged, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár; 19. századi magyar irodalom szakos bölcsész 

 • az irodalomtudomány doktora (PhD, 2004, Szegedi Tudományegyetem)
 • az irodalomtudomány habilitált doktora (2008, Pécsi Tudományegyetem)
 • 1996–2009 meghívott előadó a Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékén illetve Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén
 • 1999–MTA Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztály (1999–2002 fiatal kutató, 2002–2011 tudományos munkatárs, 2011– tudományos főmunkatárs)
 • 2009–2010 és 20162017 Universität Wien EVSL Institut für Finno-Ugristik, vendégprofesszor
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (2007–)
 • MTA Sajtó- és Médiatörténeti Munkabizottság (2008–)
 • European Narratology Network (2014–)
 • 1994–1995 köztársasági ösztöndíj
 • 1996–1999 PhD-ösztöndíj
 • 1998 és 1999 CEEPUS-ösztöndíj (Universität Wien, 3 hónap, Bécs, Ausztria és Babes-Bolyai Egyetem, 1 hónap, Kolozsvár, Románia)
 • 1999–2002: MTA fiatal kutatói ösztöndíj
 • 2001 az Universität Gesamthochschule Essen, Institut für Medienwissenschaften und Kommunikationsforschung ösztöndíja (1 hónap, Essen, Németország)
 • 2010–2012 Bolyai-ösztöndíj
 • 2016 az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány egyéni kutatói ösztöndíja (1 hónap)
 • reciti (az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének online recenziós portálja, 2007–)
 • Helikon Irodalomtudományi Szemle (2017–)
 • modern magyar irodalomtörténet
 • 20. századi kritikatörténet
 • társadalmi rendszerek elmélete a kultúrakutatásban
 • korporális narratológia
 • 1996–1999: Az irodalomtörténet-írás újabb módszerei, irányai c. felsőoktatási programfinanszírozási pályázat keretében megvalósult projekt vezetője
 • 2003–2005: részvétel a European cultural heritage: the reception of British and Irish writers in Europe c. projektben (London-Cambridge, projektvezető: prof. Elinor Shaffer)
 • 2003–2007: a Kultusz, identitás, imázs c. OTKA-projekt koordinálása (témavezető: Takács Ferenc Mihály)
 • 2005–2007:  részvétel a University of Jyväskylä, Finland, a finn tudományos akadémia, az MTA ITI, az ELTE, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Déri Múzeum kooperációjában megvalósult Cult and identity nemzetközi kutatócsoportban (a magyar oldal koordinálása, témavezető Tuomo Lahdelma)
 • 2015–2016: a Korporale Narratologie und Fremdheitsforschung in der Erneuerung der zentraleuropäischen Kulturforschung c. projekt vezetése (az Universität Wien kutatóival közös projekt az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával)