biblAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Arany János-gyűjteményének részeként tesszük közzé az Arany János-bibliográfiát. A gyűjtemény tartalmazza Arany műveinek magyar és idegen nyelvű kiadásai, levelezése és a korábbi Arany-bibliográfiák könyvészeti adatait, valamint az Arany János életére, lírai, epikus és értekező életművére, költői nyelvhasználatára, irodalmi működésére és kapcsolataira, a társművészetekhez (zenéhez és a képzőművészethez) fűződő viszonyára, utóéletére és kultuszára, illetve művei fogadtatástörténetére vonatkozó szakirodalom összességét. Az 1970-ig tartó időszak anyagának alapja A magyar irodalomtörténet bibliográfiája című tízkötetes bibliográfia 3., az 1849 és 1905 közötti irodalomtörténeti korszak szakirodalmát összefoglaló kötete.

gyűjtemény sokrétűen kereshető, egyedi keresőszavak és szakrendi besorolás alapján egyaránt. Erre nézve az Irodalomtudományi Intézet bibliográfiai portáljának keresési útmutatója szolgál eligazítással:

A két gyűjtemény egyesítése és az egyes tételek annotációjának (vagyis tartalmuk rövid összefoglalásának) a befejezése a közeli jövőben várható.