AranyJanos gyujtemenyAz Irodalomtudományi Intézetben az Arany János-életmű szövegkiadásaiból, tudástáraiból és az Arany János-emlékév tudományos rendezvényeiből és publikációiból létrehozott gyűjtemény.

 

Internetes szolgáltatások

Tudományos ülésszakok

Tudományos kiadványok

 

Köszöntjük az olvasót!

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete létrehozta az Arany János-gyűjteményt, amely az életmű szövegkiadásait, tudástárait, valamint az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából 2017–2018-ban rendezett emlékév tudományos eseményeit és publikációit tartalmazza. Az emlékév rendezvénysorozata és az Arany János-gyűjtemény Magyarország Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jött létre.

A honlap egyszerre kiindulópontja, centruma és összefoglalója az Arany János-filológiának, az életmű tanításának és népszerűsítésének. Feltünteti az Arany János munkásságára vonatkozó valamennyi könyvészeti adatot. A 19 kötetből álló, 1951 és 2015 között megjelent kritikai kiadás és a fennmaradt Arany-kéziratok ‒ a versek, a fordítások, a dalszövegek, a levelek és a tanulmányok ‒ digitalizált és jegyzetelt változata új összefüggések feltárására ad lehetőséget. Az Arany-verstár a költői életmű átfogó digitális adatbázisa, amely tartalmazza a Dalgyűjteményt is, a fellelhető darabok zenei előadásával együtt.

A honlapon megtalálhatók az Arany János-emlékév tudományos ülésszakainak előadásai, tanulmány- és konferenciakötetei, valamint az irodalomtörténeti dokumentumok, közöttük Voinovich Géza Arany-életrajzának második, bővített kiadása. Készül az Arany János Művei című új kritikai kiadás is, amelynek megjelenése 2016-ban kezdődött el a Lapszéli jegyzetek első kötetével.

Szeretnénk megcáfolni a Honnan és hová? látomását az utókorról, amely szerint Arany János életművét „összevéti annyi mással / A jövendő nemzedék”. Reméljük, hogy valamennyi vele foglalkozó munkában – az ő szavait idézve – „a mívelt olvasó gyönyört, a tudós tudományt, s lelkiismeretes szorgalmat fog találni.”