Megjelent az Augustinus Moravus Olomucensis 500 nemzetközi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatait tartalmazó kötet.

 

AMO borito 1

 

Az Augustinus Moravus életével, tevékenységével foglalkozó cseh, osztrák, német és magyar kutatók 2013 novemberében – Augustinus halálának 500. évfordulója alkalmából – nemzetközi tudományos ülést tartottak. A konferencia az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete (MTA BTK ITI) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) együttműködésének eredményeképpen valósult meg, az OTKA, az NKA és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával.

A kötet az előadások szerkesztett változatai mellett 3 függeléket is tartalmaz: 1) Augustinus Moravus költeményeit (latinul, teljes terjedelmükben, jegyzetekkel); 2) Valentin Eck Augustinushoz írt Panegyricusát (az első teljes terjedelmű közlés!); 3) Augustinus életére, műveire és korára vonatkozó bibliográfiát. A könyvet névmutató és színes illusztrációk zárják.

 

***

 

Augustinus Moravus Olomucensis („Olmützi Ágoston”, 1467–1513) a morvaországi és közép-európai (egyúttal magyarországi) humanizmus egyik legfontosabb alakja. Krakkói és padovai tanulmányok után 1496-tól II. Ulászló magyar és cseh király budai udvarában tevékenykedett a cseh kancellária szolgálatában.

„Magyarországra már jelentős munkássággal a háta mögött érkezett: csillagászati kiadványok mellett Padovában írta és Velencében ki is adta Dialogus in defensionem poetices (1493) és De modo epistolandi (1495) című, az irodalmi műveltség szempontjából nem érdektelen könyvecskéit, melyekre a magyar kutatásnak illenék végre felfigyelnie, hiszen e műveket bizonyára olvasták Augustinus budai barátai” – olvasható Augustinus Moravus Olomucensisről Klaniczay Tibor tollából (A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete, Budapest, Balassi, 1993, 63.).

 

***

 

Augustinus Moravus Olomucensis. Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513). 13th November 2013, National Széchényi Library, Budapest. Edited by Péter Ekler and Farkas Gábor Kiss. Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet – Országos Széchényi Könyvtár, 2015. 216 p.
ISBN 978-963-200-636-9