Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2024. március 4-én, nyolcvanhét éves korában meghalt Bíró Ferenc, az MTA Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztályának volt munkatársa, a felvilágosodás kori irodalom nemzetközi rangú kutatója, az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztőbiztottságának tagja.

biroferenc1937 2024
 
Bíró Ferenc iskolateremtő tanárként mint az ELTE BTK XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetője, majd emeritus professzora a diákok és pályakezdő kutatók önzetlen támogatója, őszinte és építő kritikusa, nagylelkű pártolója volt; az Irodalomtudományi Intézetben 1972 és 1994 közötti tevékenysége során nemcsak kiemelkedő kutatási eredményeivel, hanem közvetlen személyiségével, ötletgazdag észrevételeivel is hozzájárult a tudományos közösség munkájához.

A BTK Irodalomtudományi Intézet 18. századi osztálya március 19-i műhelykonferenciáját Bíró Ferenc emlékének ajánlja.
Temetését szűk családi körben tartják.
Emlékét megőrizzük.