A BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya 2024. március 19-én Hagyományozódás és változás: a XVIII. század irodalma címmel műhelykonferenciát rendezett a készülő irodalomtörténeti kézikönyv fejezeteinek bemutatására.

hagyomany konferencia


A konferencián az osztály munkatársai a XVIII. századi irodalom egy-egy műfajának vagy tematikai metszetének szövegszerű kifejtését, az irodalomtörténeti szintézis egyes fejezeteit ismertették és vitatták meg. 

A konferencia programja letölthető.

A BTK Irodalomtudományi Intézet 18. századi osztálya a műhelykonferenciát Bíró Ferenc emlékének ajánlja.

A 18. század a magyar irodalom történetének egyik legfontosabb korszaka: ekkor született meg a modern magyar irodalom, szinte egy időben a nyugat-európai történésekkel létrejött a szépirodalom, megváltoztak az irodalmiság kritériumai, és mindez az irodalom intézményesülésére is hatott.
Az irodalomtörténeti szintézis fejezetei a kora újkori, ismeretelméleti alapú tudományos paradigmaváltás történetét leíró tudománytörténeti módszert követik, kiindulópontnak tekintve a nyelvről való gondolkodás átalakulását, a fiktív és a valós fogalompár jelentésváltozását, a teleologikus történetiség eszményének megjelenését, eszme-, tudomány- és filozófiatörténeti magyarázatot adva a korszakban bekövetkezett változásokról.

Kecskeméti Gábor
 szerkesztői koncepciója az Irodalomtörténeti Közleményekben olvasható.