A BTK Irodalomtudományi Intézet 2023. november 28–29-én A magyar ponyva új tüköre címmel tudományos konferenciát rendezett Pogány Péter születésének 100. évfordulója alkalmából.

ponyvakonferencia


A konferencia célja a népszerű nyomtatványok hazai és nemzetközi kutatásmódszertanáról szóló interdiszciplináris párbeszéd volt, az előadások a kora újkortól napjainkig terjedően foglalkoztak a populáris olvasmányok megjelenési formáival és rendszerezésük, feldolgozásuk kérdéseivel.

A konferencia programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

Szervezők: Chikány Judit (ELTE) és Csörsz Rumen István (BTK ITI)