A BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya 2023. november 14-én órakor díjátadó ünnepséget és vitaülést rendezett. A 2023. évi Hopp Lajos-díjat Éliás János „Hogy tudósitsam, mellyik órán mit, és miképpen tanitok”. A debreceni Methodus (1770, 1791) hatása a karcagi iskola tananyagára című pályaműve érdemelte ki. A díjat Kecskeméti Gábor igazgató, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja adta át.
 
hopplajos dij 2023

A díjátadás után a díjazott összefoglalóban ismertette tanulmányát.
 
Barcsay Ábrahám A’ Kávéra írt költeménye a 18. századi magyar irodalomban szokatlan témát dolgoz fel. A mindössze nyolc sor terjedelmű vers az európai kávé- és cukorfogyasztás és a fogyasztási cikkeket előállító gyarmati rabszolgatartó rendszer közötti kapcsolatra hívja fel a figyelmet, felmutatva a felvilágosodás korának egyik legellentmondásosabb jelenségét: azt a feszültséget, amely a rabszolgaság intézményének a kor humánus erkölcsi eszményei alapján történő határozott elutasítása, illetve ezzel egyidejűleg a fenntartásához fűződő gazdasági érdekek elfogadása között fennállt.

Noha a szöveg megértése – leszámítva talán az utolsó sorok „bölcsének” ellentmondásos magatartását – a témával kapcsolatban komolyabb előismeretekkel nem rendelkező modern olvasó számára sem jelent kihívást, az előadás arra vállalkozott, hogy az eszme-, gazdaság- és eseménytörténeti kontextus vizsgálatával némileg differenciáltabb képet adjon arról, hogy miről is szólt/szólhatott Barcsay verse a 18. század végén.

Mivel a szerző költeményeinek zömétől eltérően A’ Kávéra datálása nem ismert, az említett kontextusokra támaszkodva az előadó a szöveg keletkezési idejének hozzávetőleges meghatározására is javaslatot tett.