nok nyilvanosssag Ujsagolvaso holgyA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete 2019. október 14–15-én Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság Magyarországon, 1817–1917 címmel tudományos konferenciát rendezett.

Az MTA Könyvtár és Információs Központban megtartott tanácskozás célja egyrészt a 19. századi írónők életpályájának, szövegeinek és publikációs stratégiáinak a korabeli sajtóközeggel összefüggésben való vizsgálata, másrészt a kifejezetten nőknek szánt időszaki kiadványok áttekintése volt.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete 2017. október 19–20-án Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok címmel szervezte meg az első olyan tudományos rendezvényt Magyarországon, amely a női írás kérdéskörét kifejezetten a 19. századra fókuszálva tematizálta. A tanácskozást övező nagy érdeklődésre való tekintettel a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete a jövőben is ösztönözni kívánja a 19. századi női írásra vonatkozó kutatásokat. Ennek érdekében konferenciasorozatot tervez, amely a továbbiakban kétévente tematikus csomópontok köré rendezve tervezi tárgyalni a 19. századi női írás különféle aspektusait. Az idei konferenciára a sorozat második részeként került sor.  

A tanácskozáson tizenhat előadás hangzott el magyarországi és külföldi (skóciai) kutatóműhelyeket képviselő szakemberektől és fiatal kutatóktól. A Bölcsészettudományi Kutatóközpontot több kollégánk is képviselte előadói, illetve elnöki minőségben: Czeferner Dóra (Történettudományi Intézet), Domokos Mariann (Néprajztudományi Intézet), Hites Sándor (Irodalomtudományi Intézet), Mikos Éva (Néprajztudományi Intézet), Török Zsuzsa (Irodalomtudományi Intézet), Vaderna Gábor (Irodalomtudományi Intézet). A kétnapos tanácskozás előadásai a reformkortól a 20. század elejéig tekintették át a nők jelenlétét a korabeli időszaki kiadványokban az 1820-as évek zsebkönyveitől a 20. századi feminista sajtóig. 

A konferencia programja és az ott készült fényképek letölthetők.