noirokMagyar ironok arckepcsarnokaNőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok címmel kétnapos tudományos konferenciára került sor 2017. október 19–20-án. Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet és az MTA Nőtörténeti Munkabizottság által rendezett tanácskozás célja a női szerzőség fogalmának 19. századi irodalom-, sajtó- és társadalomtörténeti folyamatokkal szoros összefüggésben való vizsgálata, valamint korabeli társadalmi-kulturális funkcióinak és változatainak összetett kontextualizáló feltárása volt. A konferencia a 19. századra fókuszáló magyarországi írónőkutatás helyzetének kérdéseivel is foglalkozott, és előrelépést hozott a témát érintő innovatív szakmai párbeszéd kialakítása terén.

A konferencia plakátja és programja letölthető.