A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet 2023. november 6-án rendezte meg a Kiss József-díj ünnepélyes átadását a BTK Irodalomtudományi Intézet Klaniczay termében.

kiss jozsef dij


A kitüntetést ebben az évben Verseghy Ferenc összes költeményei köteteinek sajtó alá rendezéséért Hovánszki Mária érdemelte ki, aki a laudációt követően A költészet helye és szerepe Verseghy literátori munkásságában címmel tartott előadást.

meghívó letölthető.

A 100 évvel ezelőtt született Kiss Józsefre Szilágyi Márton, E. Csorba Csilla és Korompay H. János emlékezett.
A kuratórium nevében a díjazottat Szilágyi Márton méltatta, majd Csörsz Rumen István mondott laudációt.
Hovánszki Mária a díj átvétele után A költészet helye és szerepe Verseghy literátori munkásságában címmel tartott előadást.
Az estet Békés Enikő, a kuratórium tagja vezette. 

A díjazott kötetek:
Verseghy Ferenc összes költeményei. I. kötet: Szövegek. II. kötet: Jegyzetek (Debrecen: Egyetemi Kiadó, 2021.)
Verseghy Ferenc összes költeményei. III. kötet: Dallamok (Debrecen: Egyetemi Kiadó, 2022.)