A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának tanulmánykötete, „A rejtelem volt az írósága…”: A ködlovag-jelenség történeti, poétikai és biografikus vetületei a századfordulótól napjainkig a 2022. március 11–12-én Miskolcon rendezett Ködlovagok tegnap és ma című országos irodalomtudományi konferencia előadásainak szerkesztett, lektorált változatait tartalmazza.

kodlovag cover 230612


A tanulmánykötet budapesti bemutatóján 2023. június 12-én 18:00 órától a kötet szerkesztőivel, Ludmán Katalinnal (ME BTK) és Radnai Dániel Szabolccsal (BTK ITI), valamint a kötet egyik szerzőjével, Bezeczky Gáborral (BTK ITI) Virágh András irodalomtörténész (BTK ITI) beszélget a Kelet Kávézó és Galériában. Az eseményt Kecskeméti Gábor akadémikus, a BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója és kutatóprofesszora, a ME Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője nyitja meg.

A tanulmánykötet letölthető.

A kötet középpontjában egy cseppet sem szokványos irodalomtörténeti terminus, a ködlovag fogalma áll. A kifejezés legkésőbb az 1940-es évek óta bizonyosan része a magyar irodalomtudomány szókészletének, története azonban ennél korábbra nyúlik vissza, jelentése pedig akár a közelmúlt irodalmi folyamatainak leírásakor is aktuális lehet.

A ködlovag alakjáról szólva Krúdy Gyula mondta 1929 áprilisában Cholnoky Lászlóról: „A rejtelem volt az írósága…”
Ki vagy mi a ködlovag(ság) tehát? Szokatlan légköri jelenség? Írói önmeghatározás? Történeti alakok irodalmi reprezentációja? „Nemzedéki” csoportosulás? Évszázadokon átívelő „ellenkánon”? Az irodalomkritika eufemisztikus „szakkifejezése” a devianciára? Folytathatnánk a sort. A ködlovag-jelenség voltaképpen az irodalom- és a nyelvtudomány alapvető kérdéseihez vezet: leírható, megérthető-e egyáltalán az irodalom és a művészet metaforikus kategóriák metaforikus magyarázatai révén? A kötet abban a szellemben készült, amely szerint az irodalomtudósnak érdemes fontolóra vennie további, például történeti, poétikai és biografikus szempontokat is egy-egy hatástörténeti jelenség vagy fogalmi konstrukció kritikai vizsgálatakor.