2023. április 21-én a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán mutatták be A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana Lendület-kutatócsoport két tanulmánykötetét.

rekonf15 borito


A Kapitalizmus és irodalomtörténet, valamint a Poétai ökonómiák: Költészet és gazdaság az irodalomtörténetben című kötetek a kutatócsoport és a Pécsi Egyetem két közösen szervezett konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett anyagát tartalmazzák. A köteteket a szerkesztők – András Csaba, Hites Sándor és Laczkó András – részvételével Holpár Anna és Milbacher Róbert mutatta be.

További információk a kutatócsoport honlapján érhetők el.

A 2019-ben alakult MTA–BTK Lendület Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana Kutatócsoport az irodalom és a gazdaság sokrétű kapcsolatát igyekszik feltárni társadalom-, gazdaság- és eszmetörténeti szempontokat érvényesítve az irodalmi művek poétikai és kontextuális elemzésében.

A kutatócsoport legutóbbi két tanulmánykötete – melyek alapját két pécsi, a PTE BTK irodalom tanszékek munkatársainak részvételével megvalósult konferencia (2021. június 16–17. és 2022. március 25–26.) képezte – a költészet gazdasági vonatkozásaival, valamint a kapitalizmus sokfelé ágazó (filozófiai, társadalomelméleti, irodalomtörténeti) viszonyrendszerével foglalkozik:
 
Ka­pi­ta­liz­mus és iro­da­lom­tör­té­net,
szerk. And­rás Csa­ba és Hi­tes Sán­dor, Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 15. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022.

Poétai ökonómiák: Költészet és gazdaság az irodalomtörténetben
,
szerk. Laczkó András és Balogh Gergő, Verso Könyvek 4. Pécs: Verso, 2023.
 
---------------------
Illusztráció: Ford Madox Brown Munka (1863) című festménye